De wereld van de nachtzwaluw

Nijmegen - De boswachter van Natuurmonumenten verzorgt zaterdag 29 juni een excursie door Heumensoord, op zoek naar de nachtzwaluw. Verzamelen om 20.45 uur bij de parkeerplaats aan de Beukenlaan in Nijmegen. De wandeling start om 21.00 uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur. Er kunnen maximaal 20 mensen mee. Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.natuurmonumenten.nl/heumensoord en dan doorklikken op activiteiten. Kinderen mogen mee, maar moeten wel stil zijn.

Overdag laat de nachtzwaluw zich niet zien, maar 's avonds worden ze heel actief. Deze vogel laat zijn typische ratelende zang alleen maar horen zodra de duisternis valt. Deze lange-afstandstrekker overwintert diep in Afrika en arriveert pas in mei om een territorium op de heide in te palmen. Op kapvlaktes, langs bosranden en overal waar verspreide bomen in de heide voorkomen, kan je bij het invallen van de duisternis zijn ratelende zang horen.