Week van de cliëntmedezeggenschap in de wijk

Nijmegen - 'Samen in gesprek over goede zorg thuis'. Dat is het onderwerp van ‘De week van cliëntmedezeggenschap in de wijk’ van ZZG zorggroep van 1 tot en met 7 juli. Het doel van de e week is het werven van geïnteresseerden die cliëntmedezeggenschap mee willen vormgeven. Wijkverpleegkundigen van ZZG in (Rijk van) Nijmegen zetten zich in om cliënten, hun naasten, mantelzorgers en vrijwilligers te werven die een bijdrage willen leveren. Ook wijkbewoners met affiniteit voor cliëntmedezeggenschap kunnen contact opnemen met de Zorgcentrale van ZZG zorggroep, tel. 024 -366 57 77 of info@zzgzorggroep.nl.