Trotse leerlingen van brede school De Lindenhoeve tonen hun welverdiende bekers.
Trotse leerlingen van brede school De Lindenhoeve tonen hun welverdiende bekers. (Foto: VVN, afd. Nijmegen / Daan Steenman)

De Lindenhoeve wint wisselbeker verkeersexamen

Nijmegen - Ruim 1.500 leerlingen in Nijmegen deden dit voorjaar mee aan de jaarlijkse verkeersexamens. Groep 7 van brede school De Lindenhoeve (Lindenholt) boekte veruit het beste resultaat, met gemiddeld 0,41 verkeersfout. De klas kreeg onlangs de 1e prijs en de VVN-wisselbeker 2019 uitgereikt. De Hazesprong werd tweede, met een score van 0,83. Het Nijmeegse gemiddelde was 1,77.

"De eerste plaats van De Lindenhoeve verdient extra aandacht. Dit resultaat is niet vanzelf tot stand gekomen. Voor een grote groep kinderen in Nijmegen is meedoen en slagen voor het verkeersexamen geen vanzelfsprekendheid. Met name op scholen in wijken waar ouders en kinderen van nature weinig tot niet fietsen, doen leerkrachten hun uiterste best om iedereen op een veilige fiets te krijgen en klaar te stomen voor de praktijktoets. Leerkrachten Marly van Dongen en Floor Swinkels hebben een groot deel van het schooljaar toegewerkt naar het praktisch verkeersexamen", aldus VVN afdeling Nijmegen.

Nog nooit in de afgelopen 35 jaar was het percentage gezakte kinderen in Nijmegen zo groot als dit jaar: ruim 6% van de gestarte leerlingen (92 in totaal) slaagde niet. Ook vorig jaar vielen de resultaten al tegen. VVN-afdeling Nijmegen: "We vinden dit een zorgelijke ontwikkeling, zeker ook met de middelbare school in het vooruitzicht. Opvallend is vooral dat Nijmegen-Noord een vrije val lijkt door te maken de afgelopen jaren."

Iedereen die een actieve rol wil spelen in verkeersveiligheid, wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen met VVN afdeling Nijmegen via www.nijmegen.vvn.nl.

Meer berichten