Proef Breng Flex in regio Arnhem/Nijmegen stopt

Nijmegen - Per december 2019 stopt de proef Breng Flex in Arnhem en Nijmegen. Belangrijkste reden is dat Breng Flex nog duur is in verhouding tot het reguliere busvervoer. "Provincie Gelderland besteedt het jaarlijkse budget van circa 2,5 miljoen euro liever in het versterken van het hoogwaardige openbaar vervoer in de hele regio Arnhem/Nijmegen. De proef is wel geslaagd en waardevol voor de ontwikkeling van het openbaar vervoer van de toekomst", aldus de provincie.

Vervoerder Hermes startte in de een deel van het concessiegebied Arnhem/Nijmegen met het vraaggestuurde vervoersysteem Breng Flex. "Het systeem kan rekenen op waardering van zowel de reizigers als van provincie Gelderland en gemeenten in de vervoersregio. De kosten van het in standhouden van het systeem blijken echter hoog te blijven. Op de langere termijn betekent dit dat dit binnen de concessie ten koste gaat van andere verbeteringen in het OV, zoals de upgrade van HOV-lijnen. Vervoerder Hermes heeft aangegeven dat de kosten niet substantieel omlaag kunnen. De provincie ziet graag een provinciebreed systeem, zodat ook gebieden zonder OV een vervoersysteem krijgen. Een proef met Breng Flex in het landelijk gebied toonde aan dat de kosten daar vanwege de lagere vervoervraag nog hoger liggen."

"Breng Flex was een 'extra' systeem. Dus voor het overgrote deel van de reizigers in de regio verandert er niets. Bus, trein en regiotaxi vormen samen een goed openbaar vervoernet in de steden. Alleen bus 3 in Nijmegen komt weer terug en op sommige lijnen wordt de dienstregeling iets aangepast bij de jaarlijkse aanpassing van de dienstregeling in december dit jaar."

Meer berichten