Jongeren leren over de natuur.
Jongeren leren over de natuur. (Foto: Peter Eekelder)

De Bastei op de bres voor milieueducatie

Nijmegen - De Bastei, centrum voor natuur en cultuurhistorie in Nijmegen, is een petitie gestart om de voorgenomen bezuiniging op natuur- en milieuonderwijs in Nijmegen te voorkomen. Deze petitie is te ondertekenen op www.natuurenmilieuonderwijs.petities.nl.

"Het is goed dat toekomstige generaties begrijpen waar het extreme weer vandaan komt, waarom er nu minder bijen zijn en waarom er zoveel plastic in ons milieu rondzwerft. Natuur- en milieueducatie is er op gericht dat jongeren zelf leren bij te dragen aan een gezonde, leefbare en klimaatbestendige stad. Uit studie is gebleken dat mensen die op de basisschool natuur- en milieueducatie hebben gehad, significant meer kennis daarover hebben. Ook hebben ze een positievere houding en gedrag om zich in te zetten voor hun leefomgeving dan degenen die dat onderwijs niet of nauwelijks hebben gehad", aldus De Bastei.

Natuureducatie in Nijmegen betreft vaak een beleving op locatie waarbij kinderen zelf aan de slag zijn en al doende van alles leren op het gebied van natuur, milieu en techniek. "Het is geen uitje maar dient als vervanging voor een les in de klas. Jaarlijks nemen meer dan 20.000 leerlingen uit Nijmegen hier aan deel. De Bastei coördineert het natuur- en milieu onderwijs in Nijmegen. Belangrijk hierbij is dat deze praktische invulling van lessen niet meer druk geeft bij het onderwijs, en vooral beter onderwijs aflevert. Een waardevolle dienst, immers jong geleerd is oud gedaan. Zoals vaker in een stad, komen veel Nijmeegse leerlingen door natuurlessen voor het eerst in contact met de natuur. Met een breed netwerk van ruim 50 organisaties uit de regio en goedlopende onderwijsprojecten zoals Groene Voetstappen, Eco-Schools en begeleiding bij het vergroenen van schoolpleinen, loopt het natuur- en milieuonderwijs in Nijmegen vooraan."

"De gemeente Nijmegen heeft als Green Capital of Europe 2018 hoge ambities. Jaarlijks investeert de stad in initiatieven om huidige en toekomstige uitdagingen rondom klimaat- en milieuzaken aan te pakken. Het stimuleren van afvalscheiding en hergebruik, wijken aardgasvrij, meer groen in de stad, in de wijk en in ieders tuin tegen de te hete zomers en overtollig regenwater. Allerlei ingrepen zodat Nijmegen een gezonde, leefbare stad is en blijft. De betrokkenheid van de jongere generaties is essentieel om deze plannen te doen slagen."

"Haaks op de gemeentelijke ambities staat de voorgenomen bezuiniging op het Nijmeegse natuur- en milieuonderwijs. Om te laten zien dat dit voornemen geen draagvlak heeft, is De Bastei een petitie gestart. Teken deze om te laten zien dat je het huidige natuur- en milieuonderwijs wilt behouden." Deze ondertekeningen overhandigt De Bastei op 4 september aan de gemeenteraad, samen met de reacties van onderwijsinstellingen en het groene netwerk.

www.natuurenmilieuonderwijs.petities.nl

Meer berichten