Foto:

Waarschuwing: blauwalg in recreatieplas Spiegelwaal

Nijmegen - De provincie Gelderland waarschuwt voor de aanwezigheid van blauwalgen in recreatieplas de Spiegelwaal bij Nijmegen. "Op basis van visuele inspectie is gebleken dat er verhoogde concentraties potentieel toxische blauwalgen zijn aangetroffen in het zwemwater van de Spiegelwaal. Hierdoor is er een risico op gezondheidsklachten. Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. Er wordt voor gewaarschuwd om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen."

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op www.zwemwater.nl, de teletekstpagina van Omroep Gelderland (pagina 390 en verder)

Mensen die een klacht of vraag over het zwemwater hebben, kunnen op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur bellen met het Provincieloket, tel. (026) 359 99 99. Mailen kan naar: provincieloket@gelderland.nl.