Het einde van de brede universiteit?

Nijmegen - Het rapport van de commissie-Van Rijn heeft voor veel commotie gezorgd binnen de universitaire wereld. Wetenschappers vroegen om extra geld, maar er komt niet structureel geld bij. In plaats daarvan moet er geld van de alfa-, gamma- en medische wetenschappen naar de bètawetenschappen. Betekent dit het einde van de brede universiteit? Kom en luister woensdag 4 september naar de reactie van de voorzitter van het College van bestuur Daniël Wigboldus en wetenschapssocioloog Willem Halffman en ga in gesprek over de toekomst van het hoger onderwijs. De bijeenkomst is in het Collegezalencomplex van de Radboud Universiteit van 19.30 tot 20.30 uur.

Er is op dit moment veel vraag naar technici op de arbeidsmarkt, terwijl de financiering voor de opleidingen hiervan achterblijft. Sommige technische universiteiten voeren zelfs een studentenstop in. Om de kijken hoe dit anders zou kunnen stelde de regering de adviescommissie-Van Rijn in. Tegelijkertijd vroegen actiegroepen als WOinActie de regering al een tijd om extra geld voor het hoger onderwijs in brede zin om de werkdruk te verlichten.

Toen het rapport van de commissie-Van Rijn dit voorjaar verscheen, waren de voorgestelde maatregelen niet mals. Er komt geen geld bij. Sterker nog, om de capaciteit van technische studies te vergroten stelt de commissie voor om geld van de brede universiteiten over te hevelen naar de technische universiteiten. Wat zijn de gevolgen van dit voorstel voor de brede universiteit? Hoe gaat de Radboud Universiteit om met de voorgestelde ombuigingen?

Verbazing

De academische gemeenschap reageerde met verbazing op het voorstel. De VSNU sprak haar zorgen uit over de voorgenomen bezuinigingen bij de alfa-, gamma- en medische wetenschappen. WOinActie riep op tot een protest opening van het academisch jaar. Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit liet weten zich als brede universiteit ook grote zorgen te maken over de gevolgen. Legt dit voorstel een bom onder de solidariteit en samenwerking in de wetenschap? Betekent dit dat bepaalde wetenschapsgebieden meer waard zijn dan anderen? Mag de vraag vanuit de markt leidend zijn voor de verdeling van de financiële middelen binnen het hoger onderwijs?

Kom en praat mee over de impact van het rapport-Van Rijn. Daniël Wigboldus, voorzitter van het College van Bestuur en Willem Halffman, wetenschapssocioloog en lid van WOinActie geven hun visie en gaan met de deelnemers in gesprek. Na afloop wordt er nagepraat in het CultuurCafé.

Deelname is gratis. Schrijf je wel even in via www.ru.nl/radboudreflects

Meer berichten