zonnepanelen op eigen dak
zonnepanelen op eigen dak (Foto: deA)

Twee nieuwe zonneprojecten in Wijchen

Wijchen - De gemeente Wijchen gaat twee gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen. Het betreft sporthal 't Achterom en multifunctionele accommodatie De Suikerberg. Zij heeft Energiecoöperatie Leur e.o. (ECL) gevraagd om de uitvoering van dit project op zich te nemen. "ECL wil zoveel mogelijk burgers bij de realisatie betrekken. Kunnen bijdragen aan duurzame energie-opwekking met ook nog eens een aantrekkelijk rendement staat centraal", aldus ECL Nadere informatie wordt gegeven tijdens een bijeenkomst woensdagavond 11 september in wijkcentrum 't Achterom.

De gemeente Wijchen heeft als ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Onderdeel van deze ambitie is de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Met de geplande zonneprojecten wordt op beide locaties bijna tweemaal zoveel elektrische energie opgewekt als wat zij zelf gebruiken.

ECL bestaat sinds 2015 en heeft als doelstelling het leveren van een bijdrage aan de transitie naar duurzaam energiegebruik. In de afgelopen jaren heeft ECL drie zonneprojecten gerealiseerd, te weten bij zorgboerderij De Hagert (200 panelen) en op de daken van cultureel centrum 't Mozaïek (364 panelen) en Sportcentrum Arcus (1076 panelen). Daarnaast biedt ECL een duurzaamheidsproject aan basisscholen aan en organiseert zij informatiebijeenkomsten over duurzaamheidsonderwerpen.

Het nieuwe project omvat in totaal circa 1000 panelen, met een geschat investeringsbedrag van 240.000 euro. De provincie subsidieert dergelijke projecten voor 20% mits minimaal 50 particulieren deelnemen. Het benodigde bedrag wil ECL bij elkaar krijgen door burgers de gelegenheid te geven om 'zonnestroomdelen' ter waarde van 300 per stuk te kopen. Die leveren volgens ECL 15 jaar lang een goed rendement op van naar verwachting 5 tot 7%. "Bij de definitieve toekenning van de stroomdelen hanteert ECL een systematiek waarbij zoveel mogelijk burgers deel kunnen nemen. Deze aanpak biedt iedereen de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan duurzame energie-opwekking, ook als dat niet op het eigen dak kan. Het verwachte financiële rendement is gezien de huidige lage spaarrente natuurlijk ook heel aantrekkelijk."

Woensdag 11 september is er vanaf 20.00 uur een informatiebijeenkomst in wijkcentrum 't Achterom aan Homburg 25-35 in Wijchen. De entree is gratis en iedereen is welkom. Kort daarna wordt de inschrijving voor het project geopend en kan bij voldoende deelname de realisatie van beide zonnedaken in gang worden gezet. Aanmelden voor de bijeenkomst (niet verplicht) via informatieavond@energiecooperatieleur.nl (met opgave van aantal deelnemers).

www.energiecooperatieleur.nl

Meer berichten