The Handmaid's Tale: de duistere kant van de mensheid

Nijmegen - De populaire serie de Handmaid's Tale schetst een nabije toekomst waarin het gros van de wereldbevolking onvruchtbaar is geworden. De weinige overgebleven vruchtbare vrouwen worden door de machthebbers als 'dienstmaagden' gehouden en worden gedwongen hun kinderen te baren. Wat verklaart het succes van de serie? En wat zegt de manier waarop we naar deze serie kijken over de ontwikkelingen in onze maatschappij? Cultuurwetenschapper Sara Janssen en politiek filosoof Anya Topolski gaan in op de duistere kant van een mensheid in nood. Aan de hand van fragmenten gaan ze in gesprek over de kracht van het beeld, moraliteit in tijden van onderdrukking en de actuele maatschappelijke waarde van The Handmaid's Tale. De bijeenkomst is in LUX Nijmegen maandag 30 september van 20.00 tot 21.45 uur. De voertaal is Engels. Entree 5,00-7,50 euro (studenten, scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis).

Handmaid's Tale

Het verhaal van The Handmaid's Tale (Bruce Miller, gebaseerd op boek van Margaret Atwood) speelt zich grotendeels af in Gilead, een totalitaire theocratie gestoeld op de dogma's van het Oude Testament. De vrouwen in Gilead hebben geen rechten en zijn vrijwel volledig onderschikt gemaakt aan een selecte groep mannen die een schrikbewind voeren. Om de bevolkingsgroei weer op gang te brengen worden de dienstmaagden onderworpen aan geritualiseerde verkrachtingen om zo te zorgen voor nageslacht. Iedere vorm van verzet wordt genadeloos de kop ingedrukt. Afwijking van de sociale norm wordt bestraft met lijfstraffen, amputaties of openbare executies. In de serie volgen we dienstmaagd Offred en verschillende andere vrouwen in hun verzet en strijd voor vrijheid.

Hoe kan het dat de Handmaid's Tale zo onder onze huid kruipt? Sommige scènes in de serie roepen haast een lichamelijke reactie van weerzin en walging op. Schuilt de kracht in de beeldvoering? Of is het ook de politieke thematiek die mensen zo aangrijpt? Cultuurwetenschapper Sara Jansen legt uit waarom de serie ons zo'n ongemakkelijk gevoel geeft en vertelt op wat voor manier de Handmaid's Tale een inspiratiebron is voor de genderbeweging in de Verenigde Staten.

Wat verklaart het succes van de serie? Hangt het samen met de opkomst van een meer conservatief geluid in de samenleving? Of zijn we vooral gefascineerd door hoe de mensheid in nood -het potentiële uitsterven van de mensheid- zich kan laten overrompelen door een totalitaire ideologie? Samen met politiek filosoof Anya Topolski denken we na over de politieke betekenis van de Handmaid's Tale. Welke actuele of historische vergelijkingen zijn er te maken met Gilead? Op wat voor manier is de serie een aanjager voor hedendaags politiek activisme?

www.ru.nl/radboudreflects

Meer berichten