Pilot in Weurt: zonne-energie winnen op water

Weurt - Op een plas in Weurt wordt op een revolutionaire manier zonne-energie op water gewonnen. Vrijdag 20 september is de pilotinstallatie INNOZOWA (oftewel INNOvatieve ZOn-pv op WAter) afgerond.

Waterschap Rivierenland: "De plaatsing van zonnepanelen op land loopt in Nederland tegen een grens aan. In een waterrijk Nederland wordt vanuit deze ruimtevraag gekeken naar het benutten van oppervlaktewater voor de plaatsing van zonnepanelen. Dit is de reden waarom Waterschap Rivierenland dit project heeft opgezet. Samen met drie andere partijen - elk met hun eigen specialisme - is gewerkt aan de energietransitie en waterschap energieneutraal 2030. Het resultaat van deze samenwerking is een nieuw model voor zon pv op water."

De innovatie biedt naast het halen van energiedoelstellingen ook kansen voor waterbeheer. Zo kunnen de drijvende zonnepanelen een meerwaarde bieden voor ecologie. Met de uitkomsten van deze pilot verwachten de partijen voldoende data en ervaring te hebben om het project verder op te schalen.

Projectleider Waterschap Rivierenland, Bjorn Prudon: "Zon-PV op water heeft natuurlijk vele voordelen, maar kan ook echter negatief doorwerken op het waterbeheer en -doelen. Zo leiden zonnepanelen op water tot minder zonlicht in het water en belemmeren de panelen het onderhoud van wateren. Om zon op water een kans te geven, hebben we INNOZOWA ontwikkeld. Een flexibel drijvend PV-systeem waarbij we de voordelen van het op water bouwen benutten, zonder dat dit ten koste gaat van de doelen van het waterschap. Met INNOZOWA geven we richting aan de ontwikkeling van zon op water zodat het bijdraagt aan zowel de opgaven vanuit de energietransitie als die vanuit het waterschap."

www.waterschaprivierenland.nl

Meer berichten