Innovatiebijdrage voor nieuw Nijmeegs energielandschap

Nijmegen - De Rijksoverheid gaat bijdragen aan de ontwikkeling van Energielandschap de Grift in Nijmegen-Noord. Een aantal regionale partijen werkt daar samen aan een innovatief duurzaam energielandschap waarin windmolens, zonnepanelen en opslag van energie samenkomen. Zo kan op deze plek meer duurzame energie worden opgewekt. Ook kunnen pieken en dalen in de energieproductie worden opgevangen. Om dit te realiseren zijn nieuwe technieken nodig. Met de bijdrage van de Rijksoverheid krijgen de kansen op succes een flinke impuls.

De innovatiebijdrage is toegekend aan het samenwerkingsverband van Stichting Wiek-II, Windpark Nijmegen-Betuwe, ZOWN BV, Senfal BV en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De subsidie bedraagt ruim 480.000 euro. Deze regeling is speciaal bedoeld voor vernieuwende projecten. Door nu te innoveren kunnen klimaatdoelstellingen straks met minder kosten worden gehaald.

Burgerwindpark Nijmegen-Betuwe vormt samen met het nog te bouwen Zonnepark de Grift de basis van het nieuwe energielandschap. De partijen werken onder meer aan cable-pooling. Met deze techniek gaat de stroom van het zonnepark straks via de kabel van het windpark naar het elektriciteitsnet. Zo wordt de kabel optimaal gebruikt. Wind en zon gaan daarbij goed samen, want als het hard waait, schijnt de zon meestal niet en andersom. Dit maakt de levering van energie aan het stroomnet gelijkmatiger. Deze techniek is relatief nieuw in Nederland en wordt tot nu toe alleen op kleine schaal toegepast op het eiland Pampus bij Amsterdam.

Ook onderzoekt het samenwerkingsverband de mogelijkheid om energie op te slaan op het terrein. Dit kan bijvoorbeeld met grote batterijen. Vraag een aanbod van duurzame energie kunnen zo in de toekomst beter op elkaar afgestemd worden.

Onlangs is al en zogeheten SDE+ subsidie toegekend aan Zonnepark de Grift. Het zonnepark ontvangt met deze subsidie vijftien jaar lang een vergoeding voor elke MWh die de panelen opwekken. Het maximale subsidiebedrag is 4,7 miljoen euro. Zonnepark de Grift is een project van burgercoöperatie WindpowerNijmegen en ontwikkelstichting Wiek-II. Het zonnepark komt, net als het windpark, in handen van inwoners. Iedereen uit Nijmegen en omgeving kan meedoen.

Meer berichten