Foto: Bert Beelen

SSH& blaast verpleegstersflat nieuw leven in

Nijmegen - De voormalige verpleegstersflat Transitorium in Nijmegen wordt verbouwd tot een studentencomplex met 159 woningen. Marjo Lubbers, die van 1968 tot en met 1970 in de verpleegstersflat woonde, sloot maandag 7 oktober het gebouw symbolisch aan op een machine die het complex letterlijk en figuurlijk nieuw leven inblies. Dit alles gebeurde in het bijzijn van gedeputeerde Peter Kerris van de provincie Gelderland en wethouder Harriët Tiemens van de gemeente Nijmegen.

"Het studentencomplex dat hier wordt gerealiseerd heeft een primeur", aldus Kees Stunnenberg, directeur-bestuurder van studentenhuisvester SSH&. "Het wordt geheel rookvrij en is daarmee het eerste complex van SSH& waarin niet gerookt mag worden. Wij staan achter het streven van een rookvrije generatie. We sluiten hiermee aan op het beleid van het Radboudumc dat per 1 januari 2020 kiest voor een rookvrij terrein."

Naast Marjo Lubbers gooide ook Maarten Cornelissen (Stichting Platform Huurdersbelangen) en John van der Doelen (directeur Hazenberg Bouw) iets persoonlijks in de machine. Dit onder begeleiding van 'professor Ampéra en dokter Volt'. Beide directeuren gaven samen een laatste impuls aan het gebouw waarmee deze weer een volledige hartslag kreeg.

Woningen en kamers

Het gebouw ligt op een voor studenten unieke locatie, op het terrein van het Radboudumc, nabij de campus van de universiteit. Met de verbouwing van het complex aan het Geert Grooteplein worden 156 studentenwoningen en 3 studentenkamers gerealiseerd. De verbouwing neemt ongeveer een jaar in beslag. De verwachting is dat de woningen aan het begin van het studiejaar 2020-2021 verhuurd kunnen worden.

Duurzaam

Het gebouw dat stamt uit 1957 wordt optimaal verduurzaamd. De woningen worden geïsoleerd, de daken krijgen zonnepanelen en de verwarming wordt (op termijn) gekoppeld aan de duurzame warmte-koudeopslaginstallatie van het Radboudumc.

Tekort studentenwoningen

De 159 extra studenteneenheden voorzien in de behoefte aan studentenkamers in Nijmegen. De cijfers laten zien dat er de komende jaren flink meer woonruimte nodig is voor studenten. "Onze ambitie is om tot 2025 zo'n 900 eenheden toe te voegen. Dit doen we deels door aanpassingen in ons bezit. Daarnaast hopen we dat er voldoende nieuwe locaties beschikbaar komen om onze bijdrage te leveren aan het oplossen van het tekort aan studentenwoningen", aldus Stunnenberg.

Met de verbouwing is een investering gemoeid van € 17 mln. Provincie Gelderland levert met het programma 'SteenGoed Benutten' een bijdrage van € 500.000 voor de transformatie. Met dit subsidieprogramma helpt de provincie leegstaande plekken in dorpen en steden een nieuwe invulling te geven.

Meer berichten