De veertien deelnemers aan de cursus train-de-trainer ‘opvoeden en opgroeien in Nederland'.
De veertien deelnemers aan de cursus train-de-trainer ‘opvoeden en opgroeien in Nederland'. (Foto: vrij van rechten)

Migranten helpen migranten bij 'opvoeden en opgroeien in Nederland'

Nijmegen - Veertien zogeheten sleutelpersonen van Nijmeegse migrantenorganisaties mochten woensdag 9 oktober een certificaat in ontvangst nemen vanwege het succesvol afronden van de cursus 'opvoeden en opgroeien in Nederland'. Door het volgen van de cursus kunnen zij nu zelf de rol van trainer vervullen binnen de Nijmeegse migrantenorganisaties waaraan zij zijn verbonden. Zo kunnen de getrainde sleutelpersonen bijeenkomsten organiseren voor ouders rondom het thema 'opvoeden en opgroeien in Nederland’. Zo ontstaan meer laagdrempelige plekken voor mensen met een migratieachtergrond, waar ze opvoedvragen in hun eigen taal en cultuur kunnen bespreken.

Het pilotproject komt voort uit het rapport 'Jeugd en opvoeden' waarin afgelopen jaar de behoefte aan opvoedondersteuning van ouders uit twee wijken in Nijmegen is onderzocht. De ondersteuning bestaat naast begeleiding ook uit meerdere terugkomdagen, waarin de stand van zaken worden besproken. GGD Gelderland-Zuid en Bindkracht10 werken samen in deze pilot, die wordt gefinancierd door de gemeente Nijmegen.

Meer berichten