Visualisatie voorlopig ontwerp Eyup Sultan Moskee (Foto: M3 Architecten)
Visualisatie voorlopig ontwerp Eyup Sultan Moskee (Foto: M3 Architecten)

Nieuwbouwplannen moskee Jonkerbosplein

Nijmegen - De nieuwbouwplannen voor de Eyup Sultan Moskee en de omliggende openbare ruimte op het parkeerterrein aan het Jonkerbosplein zijn in concept klaar. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen heeft 8 oktober de grondovereenkomst gesloten met de Islamitische Stichting Nederland.

De Eyup Sultan Moskee is nu nog gevestigd in de Vondelstraat maar het gebouw is verouderd en te klein geworden. Het parkeerterrein aan het Jonkerbosplein is door de gemeente in 2017 aangewezen als locatie voor de nieuwbouw van het multicultureel centrum met gebedshuis. In de afgelopen twee jaar heeft het moskeebestuur geld ingezameld om de nieuwbouw te bekostigen en is gewerkt aan een ontwerp van het gebouw en van de omliggende openbare ruimte.

Multicultureel centrum

Het multicultureel centrum bestaat uit gebedsruimten en andere voorzieningen. Denk aan ruimten voor bijeenkomsten, een stilteruimte voor anders gelovigen, kleinschalige horeca, een winkel en/of kapper. Daarnaast is er een parkeerplaats voor bezoekers op eigen terrein.

"Het gebouw krijgt een moderne uitstraling die past bij de omgeving. Ook is goed gekeken naar de aansluiting van het parkeerterrein op de S100 én de aansluiting van het buitenterrein op de omliggende openbare ruimte. Er komen wandelroutes in het groen vanaf het station, langs de moskee naar De Goffert. Hiermee komt het gebied er in z'n geheel beter uit te zien", aldus de gemeente Nijmegen en Eyup Sultan Moskee.

Bestemmingsplanprocedure

Op dit moment heeft het parkeerterrein de bestemming 'verkeer'. De bouw kan pas beginnen als deze is gewijzigd via een formele bestemmingsplanprocedure. De voorbereidingen voor het bestemmingsplan zijn opgestart. De procedure start naar verwachting eind dit jaar/begin volgend met de publicatie van het 'ontwerp bestemmingsplan'. De gemeente organiseert hierover tegen die tijd nog een aparte informatieavond.

Meer informatie
Op maandag 21 oktober van 19.30 tot 21.30 uur presenteert het moskeebestuur het schetsontwerp aan wijkbewoners tijdens een inloopbijeenkomst in wijkcentrum De Klokkentoren. De gemeente presenteert die avond het schetsontwerp voor de openbare ruimte. Meer informatie over de geschiedenis van de moskee-ontwikkeling is te vinden op nijmegen.nl/moskee.