Jubileum pastor Joska van der Meer

Nijmegen - Joska van der Meer viert zondag 27 oktober dat zij 25 jaar als pastor verbonden is aan de Ontmoetingskerk aan Meijhorst 7033 in de Nijmeegse wijk Dukenburg. Ze zag kerk en wijk veranderen. Om antwoord te kunnen geven op de vragen van Dukenburgers zocht ze steeds weer naar eigentijdse vormen van pastoraal werk. Die vond ze. 'Ontmoeten' is daarbij haar leidraad. Haar jubileumviering heeft dan ook het karakter van een open dag: een dienst om 11.00 uur en daarna een open huis van 12.00 tot 14.00 uur waar tal van organisaties zich presenteren. Als cadeau vraagt ze een bijdrage voor de inrichting van een tuinkamer, een ontmoetingsplek voor iedere Dukenburger.

Sinds haar aantreden in 1984 zijn kerk en wijk veranderd. "De traditionele katholieke kerk is kleiner geworden. Deze veranderingen nopen tot het zoeken van eigentijdse vormen van het pastorale werk. Ik ben er trots op dat we in de Ontmoetingskerk samen met mensen van allerlei leeftijden, rangen en standen en culturele achtergronden een ontmoetingsplek delen. Een plek waar leven en geloof samen komen; een levendige geloofsgemeenschap."

Joska organiseert samen met de vele vrijwilligers in de Ontmoetingskerk gespreksgroepen, leesclubs, tentoonstellingen van allerlei vormen van kunst. Daarnaast heeft ze veel aandacht voor mensen die op sleutelmomenten in hun leven een beroep op haar doen. "Het geeft mij vreugde wanneer wij bij een huwelijks- of uitvaartplechtigheid teksten, muziek en overweging harmonisch kunnen afstemmen op het levensverhaal van degenen waarom het gaat."

Joska kent de wijk goed. Dukenburg telt in vergelijking met andere Nijmeegse wijken relatief meer bewoners die te kampen hebben met armoede en eenzaamheid. Daarom stelde ze de Ontmoetingskerk open voor de Voedselbank en organiseert activiteiten zoals een Kappers- en Repair Café. Ze is de drijvende kracht achter de nieuwe stichting Hart voor Dukenburgers, die zich inzet voor kwetsbare mensen in de wijk.

Het is haar wens een open ontmoetingsplek in te richten waar Dukenburgers elkaar kunnen ontmoeten. Een tuinkamer die grenst aan de tuin die bij de Ontmoetingskerk is aangelegd.

Bij gelegenheid van haar jubileum verschijnt 27 oktober een speciaal tijdschrift 'Ontmoeten' met onder meer artikelen over 'kerk in de wijk' , de betekenis van de Ontmoetingskerk voor veel mensen in de wijk en een persoonlijk interview met Joska.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden