Koor 'Zingen voor je Leven' Nijmegen.
Koor 'Zingen voor je Leven' Nijmegen. (Foto: Sifra Kock)

Koor 'Zingen voor je Leven' Nijmegen

Nijmegen - Zaterdag 19 oktober zingen tien 'Zingen voor je Leven' koren samen tijdens een regionale korendag in de Lindenberg. Nijmegen is gaststad voor dit evenement. Het overkoepelende landelijke thema voor de korendag is: Kracht & Verwondering.

Koor Zingen voor je Leven Nijmegen maakt deel uit van het landelijke korennetwerk van Stichting Kanker in Beeld. Deze stichting stimuleert creatieve expressie bij de verwerking van kanker. Om zo een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten. Alle activiteiten worden gegeven door professionals die bekend zijn met de impact van kanker. Zij werken vanuit een door Kanker in Beeld aangegeven raamwerk waarbij rekening wordt gehouden met de (on)mogelijkheden van de deelnemers.

In de koren van Kanker in Beeld wordt gezongen door mensen, die direct of indirect geraakt zijn door kanker. Het plezier in zingen staat daarbij centraal, van zingen krijg je positieve energie.

Koorleden hoeven geen zangervaring te hebben. Iedere stem is welkom! Het repertoire bevat liedjes van over de hele wereld en uit verschillende culturen die eenstemmig, in canon of meerstemmig ten gehore worden gebracht. Voor de koorleden werkt het zingen helend en verbindend.

Inmiddels is het koor Zingen voor je Leven Nijmegen gegroeid tot ongeveer 40 enthousiaste koorleden. Ze treden regelmatig op. Daarbij zetten zij zich vooral in voor kanker gerelateerde thema’s. Bijvoorbeeld een optreden in het Marikenhuis of een bijeenkomst in het ziekenhuis.

Wilt u kennis komen maken met ons koor, u bent van harte welkom tijdens de repetities om de twee weken op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in de grote zaal van Voorzieningenhart 't Hert aan de Thijmstraat 40 in Nijmegen. De contributie bedraagt 55 euro per half jaar. Meer info: zingen@zingenvoorjeleven-nijmegen.nl

www.zingenvoorjeleven-nijmegen.nl of www.kankerinbeeld.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden