Brede basisteams voor Volwassenen en Jeugd&Gezin

Nijmegen - Hulp dichtbij huis, dat is wat inwoners sinds 2015 kunnen aanvragen bij de Sociale Wijkteams in hun buurt. "De afgelopen jaren hebben inwoners de Sociale Wijkteams gevonden. Gemiddeld zijn er 700 tot 1000 aanmeldingen per maand. Na vijf jaar kunnen we constateren dat het fundament voor zorg dichtbij in de wijk is gelegd en dat we klaar zijn voor een volgende stap. We willen de zorg nog dichterbij de inwoner brengen zonder bureaucratie en wachttijden. De Sociale Wijkteams worden daarom uitgebreid met meer professionals die direct hulp kunnen bieden zonder indicatie. Dit noemen we brede basisteams. Daarnaast houden we een breed palet aan tweedelijns zorg beschikbaar via zorgaanbieders", aldus het college van B&W.

Brede basisteam Jeugd&Gezin

De eerste stap is het vormen van brede basisteams Jeugd&Gezin, dat in wijken bij de kinderopvang en op scholen de basishulp én de toegang naar specialistisch zorg gaat bieden. Het principe is dat basisteams bestaan uit deskundige professionals uit verschillende vakgebieden die samen sneller en beter inschatten welke hulp nodig is. Er komt meer ruimte voor samenwerking in de wijk en voor 1 gezin/1 plan. "Op termijn willen we met het basisteam Jeugd&Gezin veel meer preventieve inzet ontwikkelen. De noodzaak om te starten met brede basisteams Jeugd&Gezin is groot omdat de taken nu versnipperd zijn en het financiële tekort op het jeugd groot is. Het college stelt voor om een aanbestedingsprocedure te starten voor het vormen van de brede basisteams Jeugd&Gezin. Het streven is dat deze teams per 2021 starten."

Brede basisteams Volwassenen
Voor het vormen van de brede basisteams Volwassenen wordt tot de zomer van 2020 tijd genomen om een besluit voor te bereiden. Er is al gestart in twee pilotgebieden waar zorgprofessionals samenwerken met het wijkteam om inwoners sneller van dienst te zijn (Lindenholt en Nijmegen-Zuid). "De evaluatie van deze pilots zijn ook onderlegger voor het besluit volgend jaar."

Directe hulp dichtbij
Met de invoering van deze brede basisteams zijn er in toekomst meer directe hulpverleners in de wijk beschikbaar. "Belangrijke kanttekening is dat inwoners de keuze hebben om hulp van het brede basisteam te krijgen of van een zorgaanbieder. Bij maatwerk, zorg die het basisteam niet kan leveren, wordt direct een zorgaanbieder met expertise ingezet. Op deze manier groeien we langzaam toe naar het doel dat 80 procent van de hulpvragen in het brede wijkteam wordt behandeld en 20 procent bij een zorgaanbieder. Met de doorontwikkeling naar brede basisteams geeft het college van burgemeester en wethouders uitvoering aan de leidende principes die raad heeft vastgesteld: preventie voor curatie, uitvoering dichtbij de leefomgeving, vertrouwen aan professional, 1 gezin/1 plan, meer samenwerking in plaats van concurrentie en toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg."

Impact voor cliënt, zorgprofessional en zorgaanbieder
Bij de vorming van brede basisteams wordt goed gelet op de vertrouwensrelatie tussen de bestaande cliënten en hun hulpverlener. "Wij verwachten dat de verandering positief uitpakt voor de professionals die meer hulp kan verlenen en minder last heeft van bureaucratie. Een andere structuur alleen is niet bepalend voor succes maar de structuur biedt ruimte voor de professional. We verwachten dat het brede basisteam voor veel professionals een interessante werkgever kan worden. Tot het zover is brengt de verandering naar brede basisteams echter onzekerheden met zich mee voor de bestaande zorgaanbieders en hun medewerkers. Er zal tijdelijk dynamiek ontstaan in de stad doordat medewerkers keuzes gaan maken in het licht van de veranderingen, hun functie volgen naar de brede basisteams of daar gaan solliciteren. Daarna is het noodzakelijk om rust te scheppen en een langjarige samenwerking met zorgaanbieders aan te gaan."

Toegang en betaalbaarheid
"De doorontwikkeling naar brede basisteams gaat tijd kosten, maar de toegang en de betaalbaarheid van de zorg voor inwoners weegt zwaar voor het college van burgemeester en wethouders. Naast de ambitie om het stelsel anders te organiseren is de gemeente ook verplicht om dat zo efficiënt mogelijk te doen. De aanpassingen in het stelsel zijn er ook om de kosten van de zorg betaalbaar te houden. Het kan goedkoper en doelmatiger; door sneller passende zorg te bieden en integraal te werken met professional en het informele wijknetwerk. Zorgaanbieders blijven nodig voor maatwerk en zwaardere vorm van zorg en ondersteuning."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden