ZielZin: Nieuw vrijzinnig initiatief in Nijmegen

Nijmegen - De DoRe-gemeente, een vrijzinnig-protestantse geloofsgemeenschap in Nijmegen, start een nieuw project: ‘ZielZin. Een plek voor dromen en dwarse gedachten.’ Met dit project wil zij mensen van dienst zijn die binnen of buiten de kerk op zoek zijn naar zingeving, verdieping en verbinding. De theoloog Peter Nissen, hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, wordt voor anderhalve dag per week als predikant aangesteld om het project te coördineren. Op zondag 26 januari wordt hij in een kerkdienst om 10.30 uur welkom geheten.

De DoRe-gemeente in Nijmegen is voortgekomen uit de samenwerking van twee vrijzinnig-christelijke geloofsgemeenschappen die allebei een geschiedenis van eeuwen achter zich hebben staan: de doopsgezinden en de remonstranten. Zij staan voor een vrij en verdraagzaam christendom, dat zich gevoed weet door het religieus humanisme. Het kent geen dwingende geloofsleer en geen leergezag-van-boven. Het gaat op zoek naar zingeving en verbinding vanuit een veelheid van bronnen, ook uit andere religies en levensbeschouwingen, en het is sterk betrokken bij maatschappelijke vragen rond vrede, gerechtigheid, duurzaamheid, solidariteit en compassie.

In het project ‘ZielZin’ worden korte cursussen aangeboden, lezingen, meditatieve vieringen, lunchbijeenkomsten en activiteiten rond beeldende kunst, poëzie en film. In het voorjaar van 2020 zijn er bijvoorbeeld cursussen over ‘dwarse denkers’ in de geschiedenis van het christendom en over het Thomasevangelie, een vroegchristelijke tekst die niet in de Bijbel is terecht gekomen. Ook zijn er ontmoetingen en gesprekken met mensen die iets vertellen over hun eigen inspiratie, bijvoorbeeld in het pelgrimeren naar Santiago de Compostela of in het maken van mooie dingen. Meer informatie is te vinden op de website www.dorenijmegen.nl.

De theoloog en kerkhistoricus Peter Nissen, die tien jaar geleden vanuit de rooms-katholieke kerk overstapte naar de vrijzinnige remonstranten, was de afgelopen vier-en-een-half jaar remonstrants predikant in Oosterbeek. Nu zet hij zijn werk als deeltijdpredikant voort in Nijmegen. Hij is ook al ruim een kwart eeuw verbonden aan de Radboud Universiteit. Namens de remonstranten heeft hij zitting in de Raad van Kerken in Nederland.

De intrededienst vindt plaats in het DoRe-kerkgebouw, Professor Regoutstraat 23 in Nijmegen, en begint om 10.30 uur. Iedereen is welkom. Aanmelden bij secretaris@dorenijmegen.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden