Werken met vrijwilligers

Nijmegen - Veertien WO2-musea en herinneringscentra ontwikkelen een handboek en ABC voor het werken met vrijwilligers. Er werken ruim 1400 vrijwilligers bij de veertien leden van Stichting Musea en Herinneringscentra '40-'45 (SMH). "Die vrijwilligers zijn onmisbaar in het reilen en zeilen van de musea en dat betekent dat er structureel meer tijd, aandacht en geld nodig is voor professionalisering. Een eerste aanzet hiervoor zijn de gratis tips en trucs die verzameld zijn in het Vrijwilligershandboek en het ABC voor het werken met vrijwilligers", aldus de stichting.

Uit een eerste enquête is gebleken dat de instellingen samen veel kennis hebben, maar geen eenduidige aanpak hebben in het werven, selecteren en behouden van vrijwilligers. Met het ontwikkelen van het handboek 'Werken met vrijwilligers' bestaande uit een praktische gids en een ABC heeft SMH een eerste overzicht gemaakt van bestaande kennis.

Het handboek behandelt het opstellen van vrijwilligersbeleid, functieprofielen, het werven, selecteren en inwerken van vrijwilligers en tenslotte het evalueren met vrijwilligers. Het specifieke karakter van vrijwilligers in de Tweede Wereldoorlog-sector, het opzetten en hanteren van een goede vrijwilligersorganisatie en de gevoeligheden die bij het werken met vrijwilligers komen kijken vormen de rode draad van deze gids.

Het ABC is geschreven als aanvulling op het Vrijwilligershandboek. In het ABC delen letterlijk op alfabetische volgorde praktische tips, trucs en inzichten die zorgen voor effectief en waardevol werken met vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan de vrijwilligersovereenkomst, flexibiliteit of binden en behouden.

De veertien SMH-instellingen stellen het Handboek Werken met Vrijwilligers gratis ter beschikking voor alle instellingen binnen en buiten de WO2-sector die vrijwilligers inzetten, in het kader van 75 jaar Vrijheid en het bevorderen van leren van WO2. Alle producten zijn gratis te downloaden via https://smh40-45.nl/leren-van-WO2/.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden