Help, mijn kind beschadigt zichzelf. Wat kan ik doen?

Informatie- en gespreksavond voor naasten, over zelfbeschadiging.

Nijmegen - Hoe ga je om met een zoon, dochter of goede vriend(in) die zichzelf opzettelijk pijn doet, zichzelf snijdt, brandt of regelmatig een overdosis neemt? Als u zichzelf, als naaste, deze vraag regelmatig stelt, kom dan op 11 februari 2020 naar De Kentering (Limoslaan 10) in Nijmegen.

De informatie- en gespreksavond begint om 19.15 en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Na het verhaal van 2 ervaringsdeskundigen, kunt u vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Aanmelden via nijmegen@zebravoorlichting.nl.

Erover praten helpt

Zelfbeschadiging is een complex probleem waar vaak (ernstige) trauma's of persoonlijkheidsproblemen aan ten grondslag liggen. Het roept bij omstanders gevoelens op van machteloosheid, boosheid, verdriet en onbegrip. Babette en Max zijn ervaringsdeskundige bij Stichting Zebra Voorlichting en delen hun eigen verhaal met de aanwezigen. Ze vertellen hoe het voor hun individueel was, wat ze dachten, deden en zeiden. Hoe wisten ze dit geheim jarenlang verborgen te houden voor hun ouders? En hoe lukte het ze om te herstellen. Daarnaast krijgen de ouders en naasten tips over wat wel en niet hielp om te doen of te zeggen tegen iemand die zichzelf beschadigingen toebrengt.

Wederzijds begrip

Nicole, voorzitter van de stichting, verteld: "Mensen die middenin deze problematiek zitten, kunnen en willen over zelfbeschadiging niet praten. Vaak omdat dit gewoon te moeilijk is door angst of uit schaamte. Dat maakt het extra moeilijk voor ouders en vrienden om te helpen. Maar de mensen waarvan je houdt, zijn juist zo belangrijk om uit je nare situatie te komen. Door ons, als ervaringsdeskundigen, vragen te stellen, ontstaat er meer wederzijds begrip en lukt het vaak wel om zelfbeschadiging bespreekbaar te maken."

ZEBRA helpt

ZEBRA staat voor Zelfbeschadiging Erkennen, Begrijpen, Reduceren en Accepteren. De stichting zet zich in voor lotgenoten, naastbetrokkenen en ouders. Daarnaast verzorgen ze trainingen/lezingen voor psychologen, artsen en verpleegkundigen over dit onderwerp.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden