Voorstanders van een grotere natuurspeeltuin in Neerbosch-Oost plaatsen bordjes met wensen. (Foto: Moniek Hüsken)
Voorstanders van een grotere natuurspeeltuin in Neerbosch-Oost plaatsen bordjes met wensen. (Foto: Moniek Hüsken) (Foto: Moniek Hüsken)

'De buurt ziet liever nog meer groen'

Moniek Hüsken

Parkeerveld of natuurspeeltuin?

Nijmegen - Dat er een natuurspeeltuin in Neerbosch-Oost komt is zeker. Maar of die ook een gepland parkeerveld gaat verdringen nog niet. GroenLinks gaat 4 maart een motie indienen met als strekking dat wethouder Bert Velthuis opnieuw in gesprek moet met het bestuur van de st. Sint Josephscholen en Kion en er gewacht moet worden met het storten van asfalt voor de parkeerplaatsen tussen wijkcentrum De Schalmei en het nieuwe kindcentrum.

Buurtbewoners van Neerbosch-Oost zijn sinds deze zomer in actie voor een natuurspeeltuin in het hart van de wijk. Wethouder Bert Velthuis zegde eerder al toe dat deze speeltuin er komt schuin achter wijkcentrum De Schalmei. Vlakbij, in de hoek Symfoniestraat-Rapsodiestraat, komt een nieuw kindcentrum dat plaats biedt aan basisschool Het Octaaf en een peuterspeelzaal en kinderdagverblijf van de Kion. Volgens de gemeentelijke parkeernorm zijn er 49 parkeerplaatsen nodig en die wil de wethouder voornamelijk plaatsen tussen De Schalmei en het nieuwe kindcentrum. Een actiegroep uit de buurt ziet dit niet zitten. "De buurt ziet liever nog meer groen dan asfalt", zegt Paula van Dijnen, lid van het actiecomité. "Het is een fijne wijk om te wonen maar er zijn weinig gezellige plekken waar je elkaar kunt ontmoeten en waar de kinderen kunnen spelen. De dichtstbijzijnde speeltuin is De Liguster in de Seringenstraat."

Wensen

Leden van het actiecomité lieten afgelopen dinsdag zien hoe groot de geplande parkeerplaats gaat worden en hoe zij het graag zouden zien. Ze plaatsten borden met daarop zaken uit hun ideale natuurspeeltuin zoals een boomhut, slingertouw, glijbaan en een rondwandelpad voor alle mensen uit de buurt. "Het moet een ontmoetingsplek worden in de wijk waar het ook goed toeven is voor bewoners van Waalbooglocatie De Honinghoeve", zegt Van Dijnen. Cor Lamers, wijkbewoner sinds 1991, komt toevallig voorbij. "Het is nergens voor nodig al die parkeerplaatsen. Zeker niet overdag. Als je ziet wat hier 's ochtends de wijk uitrijdt, er is dan bijna geen auto meer te zien." Er zijn overigens ook tegengeluiden. Een wijkbewoner stuurde een brief aan de gemeente en schrijft dat het juist wél druk is met parkeren. In het weekend als volleybalclub Vocasa haar wedstrijden heeft en door de week door bezoekers van het wijkcentrum.

Gemeenteraad

Wethouder Velthuis wil niet aan de parkeernorm die de raad zelf heeft vastgesteld komen, bleek woensdag tijdens de opiniërende gespreksronde van de gemeenteraad. Er is al ´creatief´ omgegaan met deze norm. Volgens hem kan de natuurspeeltuin eventueel nog uitgebreid worden tot aan het water en heeft de school aangeboden de ruimte om de school er ook op af te stemmen. Ook richting de Honinghoeve is nog ruimte, zei hij, mits er een bruggetje wordt gemaakt. Volgens hem zijn de belangen van alle partijen meegewogen. Diverse partijen riepen hem op toch opnieuw in gesprek te gaan met het schoolbestuur en Kion. GroenLinks zal hierover een motie indienen.

Meer berichten