Peter van Schaijk op Begraafplaats Daalseweg naast een grafmonument van een slachtoffer van het bombardement
Peter van Schaijk op Begraafplaats Daalseweg naast een grafmonument van een slachtoffer van het bombardement (Foto: Jimmy Israel)

Laatste rustplaats in kaart gebracht

Jimmy Israël

Namenmonument oorlogsdoden

Nijmegen - "Niet alle oorlogsslachtoffers die op de Begraafplaats Daalseweg zijn begraven, hebben een grafmonument. Van sommigen is zelfs niet bekend waar zij éxact liggen. Het nieuwe namenmonument dicht bij de ingang is ook voor hen een plaats om geëerd te worden door de bezoekers die een bloemetje willen leggen."

Terwijl Peter van Schaijk (74) over het hoofdpad van de begraafplaats aan de Daalseweg loopt, vertelt hij uitvoerig over de geschiedenis van de monumentale locatie. Hij is bestuurslid van stichting In Paradisum, die de historische en landschappelijke waarden van de Nijmeegse begraafplaats tracht te beschermen en te behouden. Op zaterdag 22 februari onthult de stichting een namenmonument ter nagedachtenis van alle oorlogsslachtoffers.

"Zelf ben ik een fervent genealoog en houd ik mij bezig met familieonderzoek. Dit doe ik ook in mijn eigen familie", vertelt Van Schaijk. "Begraafplaatsen verdienen extra aandacht, want dat zijn als het ware stenen archieven. Op grafmonumenten vind je vaak teksten terug, die niet alleen de geschiedenis van een familie beschrijven, maar ook veel symboliek bevatten."

Inventarisatie

Zeer waarschijnlijk zijn bij de afbraak van het diensthuis van deze begraafplaats in de jaren '70 ook de begraafboeken verdwenen met daarin de officiële registers. "Vanaf 1994 zijn wij begonnen met het inventariseren van de grafmonumenten en hebben wij er zo'n drieduizend weten te identificeren. Dat is maar een klein deel als je bedenkt dat hier vanaf de opening in 1885 tot op heden zo'n 30.000 mensen zijn begraven", legt Van Schaijk uit.

Op de begraafplaats Daalseweg liggen vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, waaronder ruim driehonderd personen die zijn omgekomen bij het bombardement van 22 februari 1944. "Elk jaar houden wij hier een herdenkingsdienst. Tijdens de rondleidingen die wij regelmatig geven, krijgen wij vele vragen over de oorlogsslachtoffers en daarom kwam er vanuit ons bestuur de wens om in kaart te brengen waar zij precies ter aarde zijn besteld."

Plattegrond

Het bepalen van de exacte locaties nam de meeste tijd in beslag. Dankzij de kaartenbakken van Stichting Begraafplaatsen Nijmegen zijn de meeste namen voorzien van een locatie. Van Schaijk geeft een korte impressie van het monument. "Een houten frame zal geplaatst worden naast de twee bestaande informatieborden bij de ingang. Dit frame is gemaakt door Bas van Zanten uit Weurt. Hierin zit een register met namen en een plattegrond, waarin systematisch is weergegeven waar de slachtoffers liggen. Dit per vak, rij en grafnummer, zodat bezoekers het monument gemakkelijk kunnen vinden."

Het monument wordt om 15.30 uur onthuld door wethouder Noël Vergunst. Iedereen is welkom om de presentatie bij te wonen, vlak bij de ingang van Begraafplaats Daalseweg. Na afloop is er een samenkomst in de Lutherse Kerk.

Meer berichten