Ingezonden: Kappen aan de Ravensteinseweg

Wijchen - "Wethouder Loermans heeft zichzelf alvast toestemming gegeven om langs de Ravensteinseweg 50 bomen te gaan kappen. Aldus een 'mededeling van voorgenomen kap' op de Gemeentepagina in de plaatselijke pers. Dat schiet de Vereniging Natuur en Milieu Wijchen in het verkeerde keelgat", aldus Theo Hesen. Er is daarom een protestbrief aan het College verzonden. De Vereniging stelt dat het niet legaal is om langs deze omweg toch bomen te gaan kappen.

'Bij deze tekenen wij officieel bezwaar en protest aan tegen uw voornemen om 1200 M2 eikenbomen te kappen langs de Ravensteinseweg ten behoeve van de aanleg van een fietspad aldaar. U gaat daar ruim 50 waardevolle bomen kappen (wat u camoufleert door te spreken van 1200 M2). U stelt dat deze houtopstand kapvergunningsvrij is. Daarmee gaat u voorbij aan het feit dat u zichzelf allereerst een Omgevingsvergunning moet verlenen om deze bomen te mogen kappen. Die vergunning kunt u zichzelf niet verlenen zolang de bezwaarprocedure daarvoor loopt. Op basis van de Wet Natuurbescherming bent u vervolgens verplicht bij de Provincie Gelderland een ontheffing te verkrijgen om hier werkzaamheden te verrichten c.q. bomen te kappen. Los van een eventueel door de Provincie te verstrekken kapvergunning. Uw plan is dus anderszins wel degelijk vergunningplichtig, wat u tactisch niet vermeld in uw mededeling. Wij hebben de Dienst Toezicht en Handhaving Wet Natuurbescherming van de Provincie Gelderland op de hoogte gesteld van uw mededeling'.

Theo Hesen, Wijchen

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden