Foto:

Ondertekenen plannen sloop en nieuwbouw La Verna

Alverna - De overeenkomsten voor de sloop en nieuwbouw van verpleeghuis La Verna zijn ondertekend. De bestuurders van LuciVer, Driestroom, Talis en Hendriks Bouwbedrijf hebben 7 februari hun handtekeningen gezet. De afgelopen maanden zijn de plannen in overleg met de cliëntenraad en de buurtbouwgroep verder uitgewerkt. De gemeente Wijchen is bezig met de laatste fase van het bestemmingsplan.

Ronald Leushuis, bestuurder van Talis is uitermate trots en onthult de impressie van de nieuwbouw: "Vernieuwing van wonen met zorg bij La Verna is hard nodig. Ons gebouw past niet bij de zorgbehoefte van nu. Het is oud en niet comfortabel met te kleine kamers, hoge drempels, het is koud of juist te warm. La Verna ligt op een prachtige plek. Met de nieuwbouw spelen we in op de zorgvraag in Alverna. Ook voor de toekomst. We willen graag snel verder, zodat de eerste bewoners vanaf eind 2021 kunnen verhuizen."

"De bouw gaat niet ten koste van het niveau van de zorg. Toch is het onvermijdelijk dat bewoners overlast ervaren. Uiteraard beperken wij dit samen met de aannemer Hendriks zo veel mogelijk", vertelt Tanja Froidbise, bestuurder van LuciVer. "We hebben allemaal belang bij het resultaat. Ik kijk er naar uit om met de kwaliteit van de nieuwbouw aan te sluiten bij de behoeften van de bewoners en de medewerkers. Ik zie mogelijkheden in het gezamenlijk huren met Driestroom. Wij en Driestroom onderkennen dat onze visie op zorg, welzijn en wonen aanvullend aan elkaar zijn."

Onder leiding van Hendriks is en wordt het ontwerp verder uitgewerkt. De planning is om voor de zomer de bouwaanvraag in te dienen. "We hebben jarenlang hard gewerkt aan plannen waar draagvlak voor is", geeft Michel Pott, projectmanager van Talis aan. "Na mei vorig jaar gingen we op zoek naar een aannemer. Hendriks is met het beste plan gekomen. Voor ons een bekende partij waar we veel vertrouwen in hebben. De buurtbouwgroep heeft met alles mee gekeken en een waardevolle bijdrage geleverd. De hele bouwperiode blijven we met deze groep in overleg."

Tjeerd van de Put, bedrijfsleider Hendriks Onderhoud en Beheer: "Als je het goed wil doen in een buurt en voor bewoners, ga je in gesprek. De buurtbouwgroep heeft ons verzocht om de bouwplaats en bouwlogistiek zodanig vorm te geven dat de Leemweg ontzien wordt. Dat is gelukt."

Planning

Tussen maart en november zijn voorbereidende werkzaamheden rondom het huidige La Verna, waaronder de verplaatsing van het trafohuis. In december dit jaar start de bouw van de eerste fase. Een jaar later is dit klaar en kunnen alle bewoners van het huidige La Verna verhuizen. Vanaf maart 2022 wordt het huidige gebouw gesloopt. In juni 2022 kan de bouw van fase 2 beginnen. Ook dit duurt een jaar. In dat gedeelte komen zowel cliënten van LuciVer als Driestroom. Binnenkort wordt gestart met het ontwerp van de tuin.

Op dit moment zijn er ook al voorbereidingen aan de gang. In het huidige gebouw zijn namelijk twee soorten vleermuizen gezien. Dit is bijzonder en ze zijn beschermd. Op de zolder van De Brouwerij en Rivo Torto maakt Talis vervangende huisvesting voor de vleermuizen.

Bestemmingsplan

Binnenkort informeert de gemeente de omwonenden en bewoners over het bestemmingsplan. Deze is bijna aangepast. Wethouder Geert Gerrits: "We zijn heel tevreden met de kwaliteit. Zowel vanuit zorg als vanuit ruimtelijke kwaliteit is dit een prachtig plan."

De plannen

Verpleeghuis La Verna is verouderd en voldoet niet meer. Op deze plek gaat Hendriks in opdracht van Talis 90 grotere appartementen bouwen. Daarvoor worden er eerst 83 gesloopt. Er komen 70 appartementen voor huidige cliënten van LuciVer en Driestroom gaat 20 appartementen huren voor haar ouder wordende cliënten met een beperking. Voor LuciVer en Driestroom biedt het kansen om op één plek te zitten. De bouw is in twee fases, zodat bewoners niet tijdelijk ergens anders hoeven te wonen.

Het gebouw in een T-vorm bestaat grotendeels uit drie lagen en één vleugel heeft vier lagen. De nieuwbouw heeft een plat dak en wordt minder hoog dan het huidige La Verna. De 90 appartementen hebben een oppervlakte van 42m2 met een woonkamer, slaapkamer en badkamer met toilet. De appartementen zijn verdeeld in negen woongroepen met onder andere elk een gemeenschappelijke huiskamer en balkon. Op de begane grond bevinden zich de voorzieningen voor alle woongroepen zoals een ontmoetingsruimte.

Meer berichten