Wijchense raad stemt in met bezuinigingsvoorstel jeugdhulp en Wmo

Wijchen - De gemeenteraad van Wijchen heeft ingestemd met een bezuiniging van 1,7 miljoen op jeugdhulp en Wmo. Het besluit is genomen na een intensieve beraadslaging tijdens de ingelaste raadsvergadering op donderdag 13 februari. Met een pakket aan maatregelen zorgt de gemeente voor behoud van goede zorg in de toekomst.

"We hadden dit uiteraard liever niet hoeven doen", licht zorgwethouder Titus Burgers toe. "Maar net als in de rest van het land, hebben we te maken met tekorten en een groeiende zorgvraag. Inwoners van de gemeente hebben tot op heden altijd goede zorg kunnen krijgen. Als we nu geen maatregelen nemen, kunnen we dit in de toekomst niet garanderen."

Met het maatregelenpakket zorgt de gemeente voor behoud van goede zorg in de toekomst. Zo wordt bij iedere zorgvraag kritischer gekeken naar welke zorg passend is. Dit betekent dat niet iedereen automatisch doorverwezen wordt naar specialistische zorg. Ook alternatieve vormen van zorg, zoals vrij toegankelijk of groepsaanbod, kunnen namelijk toereikend zijn. Te denken valt aan opvoedondersteuning, gespreksgroepen voor mensen met verworven hersenletsel of bijvoorbeeld het echtscheidingsloket. Deze zorg kunnen inwoners zelf inschakelen, zonder tussenkomst van sociaal wijkteam of bijvoorbeeld huisarts. Doordat er nu extra aandacht is voor het inzetten van de best passende zorg, krijgt de gemeente meer inzicht in en controle op uitgaven in de zorg.

Kwalitatief goede zorg blijft altijd het uitgangspunt. Burgers: "De aanbieders die op dit moment zorg leveren, kunnen dit in de toekomst blijven doen. Ook is geregeld dat mensen die het nodig hebben, altijd op specialistische zorg kunnen rekenen. Maar we moeten ook het zorggebruik beperken, voor die opgave staan vrijwel alle gemeenten in Nederland. En zo'n beperking kan een ongunstig effect hebben op de wachttijden, daarvan zijn we ons terdege bewust. Van zorgweigering zal in ieder geval nooit sprake zijn."

Voor inwoners die Wmo of jeugdhulp ontvangen, verandert er niet zomaar iets. Wanneer er voor hen iets verandert, gaat het Sociaal Wijkteam altijd eerst met hen in gesprek over de meest passende zorgoplossing.

Tot 1 januari 2020 vervulde Rondom Wijchen de invulling en uitvoering van de Wmo en jeugdhulp. De samenwerkingsconstructie werd gestopt omdat betrokken partijen concludeerden dat de opdracht te groot was om de regie ervan buiten de gemeente te beleggen. Burgers betreurt het ten zeerste dat, nu in de gemeenteraad gesproken wordt over wat niet gewerkt heeft, het lijkt te gaan over de schuldvraag. "Die discussie doet absoluut geen recht aan de inspanningen die alle betrokkenen bij Rondom Wijchen hebben geleverd om dit tot een succes te maken. We vinden het allemaal spijtig dat het niet opleverde wat we voor ogen hadden. We zitten nu eenmaal met de landelijke opgave om zorg kwalitatief én betaalbaar te houden. Hugo De Jonge kondigde in november niet voor niets een stelselwijziging voor jeugdhulp aan. Met instemming van de gemeenteraad zijn we in Wijchen deze innovatieve samenwerking in 2017 gestart. We hebben toen ingezet op het optimaal gebruiken van de expertise en kwaliteiten van betrokken partijen. Met de wetenschap van nu, bleek de opgave complexer en groter dan iedereen had kunnen voorzien."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden