Centrumwinkeliers krijgen meer tijd om hun winkels te bevoorraden.
Centrumwinkeliers krijgen meer tijd om hun winkels te bevoorraden. (Foto: Erik van Haalen)

Coronavirus: Nijmegen komt met aanvullend maatregelenpakket

Nijmegen - "Het coronavirus raakt iedereen in Nijmegen. Het bestrijden van de gevolgen voor onze gezondheid staat natuurlijk voorop, maar die maatregelen zijn ook van invloed op banen, inkomens, instellingen en ondernemingen. De gemeente Nijmegen neemt daarom tijdelijke maatregelen als aanvulling op het landelijke maatregelenpakket. Op die manier willen we een extra bijdrage leveren om gezamenlijk de impact van het virus op onze stad te beperken", aldus de gemeente.

In het pakket is onder meer aandacht voor uitstel van betaling, ruimere regels en het sneller betalen van rekeningen door de gemeente. Op https://www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/dossier-coronavirus-covid-19/tijdelijke-maatregelen-corona/ staan de extra maatregelen die de gemeente tijdelijk invoert om de effecten van deze crisis te verzachten.

Daar waar dat kan, geldt voor de tijdelijke maatregelen dezelfde periode die de Rijksoverheid hanteert. Op dit moment is niet goed te overzien hoe deze crisis zich gaat ontwikkelen. Afhankelijk hiervan kunnen in de komende periode maatregelen worden bijgesteld of nieuwe maatregelen worden toegevoegd. De gemeente volgt de situatie nauwgezet en heeft daarover steeds contact met bijvoorbeeld instellingen en ondernemersorganisaties.

Een greep uit de maatregelen:

- Supermarkten mogen hun winkels ‘s nachts bevoorraden;

- De gemeente is soepel voor wat betreft parkeervergunningen en ontheffingen;

- Centrumwinkeliers krijgen meer tijd om hun winkels te bevoorraden;

- Supermarkten mogen op zon- en feestdagen open zijn volgens doordeweekse openingstijden;

- Gemeente Nijmegen brengt geen leges/huren in rekening voor activiteiten die nu niet of beperkt doorgaan;

- De gemeente gaat soepel om bij het niet leveren van afgesproken prestatie bij subsidie ontvanger;

- De gemeente wil vergunningsprocedures voor bouwplannen laten doorgaan
Ze onderzoekt hoe men kan omgaan met de wettelijke verplichting dat vergaderingen van de commissie beeldkwaliteit openbaar moeten zijn;

- Kunt u aannemelijk maken dat uitstel van betaling nodig is vanwege de coronacrisis? Dan werkt de gemeente mee met een betalingsregeling. Het initiatief ligt hiervoor bij de ondernemer/burger.

- De gemeente stopt de komende maanden met dwanginvorderingsmaatregelen, zolang de huidige beperkingen gelden. Het gaat concreet om het versturen van aanmaningen en het opleggen van beslagleggingen en dwangbevelen.

www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/dossier-coronavirus-covid-19/tijdelijke-maatregelen-corona

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden