Foto: Hans van Oosterhoudt

Politieke avonden gemeenteraad Nijmegen

Nijmegen - In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is de gemeenteraad tot een andere opzet gekomen voor de politieke avonden van 1, 8 en 15 april.

Besluitronde 1 april

Op woensdag 1 april staat er een raadsvergadering gepland, deze gaat in aangepaste vorm door.

De gemeenteraad zal fysiek bij elkaar komen om besluiten te nemen, aangezien digitaal stemmen op grond van de Gemeentewet (nog) niet mogelijk is. Wél is de agenda van de raadsvergadering beperkt. De vergadering is niet toegankelijk voor publiek, de vergadering is wel zoals gebruikelijk via internet live te volgen.

Tijdens de vergadering worden alle richtlijnen van het RIVM nauwlettend gevolgd en in acht genomen. De raadsleden nemen verspreid over de raadzaal plaats zodat er voldoende ruimte tussen hen is. Aanwezigheid van anderen in de raadzaal wordt zoveel mogelijk beperkt. Enkele vertegenwoordigers van de pers zijn welkom. Tijdens het voeren van het debat nemen de woordvoerders plaats aan tafel op gepaste afstand van elkaar. De stemming gebeurt in groepen, zodat ook bij dit onderdeel onderling afstand gehouden wordt.

Gespreksrondes 8 en 15 april

Voor de gespreksrondes is het volgens de Gemeentewet niet noodzakelijk om fysiek aanwezig te zijn. Daarom vinden de gespreksrondes digitaal plaats. Hierbij is ervoor gekozen om alleen gespreksrondes te plannen die voorbereidend zijn op besluitvorming die niet kan wachten.

Momenteel wordt bekeken welk systeem hier het meest passend voor is, zodat de raadsleden vanuit huis mee kunnen vergaderen. Het is de bedoeling dat deze gespreksronde ook via internet live te volgen zijn.

Insprekers voor de geagendeerde onderwerpen kunnen hun inspraak schriftelijk of via een videoboodschap aanleveren.

De gemaakte keuzes gelden voor de maand april. Voor de maand mei wordt, afhankelijk van de situatie, opnieuw de balans opgemaakt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden