Logo brugnijmegen.nl
Krulletjes

Nie bang sien

Voor mijn afspraak bij de tandarts was ik te vroeg. De voordeur bleek open, omdat er binnen verbouwd werd. In de wachtkamer zat een man, zijn handen onder het stof.

"De dokter is nog besig. Ik mot erst wa ete. Suker, hè." Hij hapte stevig door ondanks de irritante toon van een boor. "Da herken je toch wel? He 'k fan kiendsafaon nie tege gekend bij de tanderts. Was een beul, heur. Gin wonder da'k laoter soen slecht gebit had." Daar was nu niets van te zien. Hij lachte overdreven breed en zichtbaar. "Duir het dese tanderts feur gesurgd. Geweldige frouw. Die ken oek minse hellepe, die hierfeur herstikke bang sien. En ik sie da jij oek ….."

Uit een aangrenzende kamer klonke schuurgeluiden. De man legde zijn boterham terug in zijn trommeltje en luisterde aandachtig. "Duir git wa fout, geleuf ik." De deur ging open en een werkmanshoofd hoofd met een mondkapje zei bits: "Wuir blief je nou!" Mijn buurman stond op. "Se laote mien nie ins effe rustig ete."

Zorgvuldig sloot hij zijn broodtrommel. Op zijn handen zag ik rode vlekken; die zaten ook op zijn witte broek. "Hiernefe steet da nije apperaot da is uutgefonde um pasjente die feul stress hebbe kalm te kriege. Is nog ex-pierementeel. Kumt fast aon de stoel. Een "hoofdklem met kaakstabilisatie". Jij treft 't muir, da dese dokter da hier nou as erste ien Nimwege kriegt. Se draoie fanmiddag met proefpersone, die de dokter eiges het uutgekose. Da weet jij al. So te heure…. sit d'r eentje klem ien. Muir met 'n puir fakminse ien de buurt…. Allemaol feuruutgang. Kriegt de dokter eindeluk één hand frij um die fan jou fast te houwe. Da persoonlijke aonraoke, duir motte we weer nuir toe." Hij stak een duim omhoog. "Echt soen mins. Kumt goed. Duu huir muir de groete fan Bertje!"

Even later verscheen mijn tandarts. Vriendelijk nodigde ze mij uit plaats te nemen in de vertrouwde stoel. "Die verflucht nemen we voor lief en 't is een leuk stel. Heeft u nog klachten sinds de vorige keer?"

Reageer als eerste
Meer berichten