Logo brugnijmegen.nl
In gesprek met de burgemeester

Over de grens

Afgelopen week tekende burgemeester Bruls met zijn collega's uit Arnhem en Ede en met zijn Duitse collega's uit de steden Moers, Duisburg en Düsseldorf een "memorandum of understanding". De burgemeester licht toe waarom hij dit een stap voorwaarts vindt.

Wat heeft Nijmegen met Düsseldorf en deze andere Duitse steden?
Zoals bekend werkt Nijmegen in het verband van de Euregio samen met omliggende gemeenten aan beide zijden van de grens. Zelf ben ik voorzitter van deze Euregio Rijn en Waal. Eind 2015 hebben we afgesproken dat de zes steden binnen dit gebied met meer dan 100.000 inwoners, de kar gaan trekken op een aantal terreinen.
Deze zes steden hebben samen meer dan 1,7 miljoen inwoners, dus daar gaat wel kracht van uit. De onderwerpen waar het om gaat zijn kennisuitwisseling op allerlei terreinen, bijvoorbeeld als actueel voorbeeld integratie, maar ook op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit. We willen daarnaast laten zien dat dit gebied, het grootste stedelijk gebied tussen het Ruhrgebied en de Randstad, een aantrekkelijk economisch klimaat heeft.

Wat gaan de mensen ervan merken?
Op korte termijn zal dat meevallen. Maar wanneer wij beter samenwerken, elkaar opzoeken in plaats van elkaar te beconcurreren of langs elkaar heen onze zaken te doen, dan werkt dat niet. Het is algemeen bekend dat je als stad alleen te weinig bereikt voor je inwoners op economisch gebied of op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit. Samen kun je van elkaar leren en elkaar helpen, ook voor de mensen die hier wonen.

Er bestaan toch ook al Nederlandse samenwerkingsverbanden in de regio?
Dat klopt en dat bijt elkaar niet. Het zou pas echt merkwaardig zijn als we bij de Duitse grens zouden stoppen met samenwerken. In deze regio is er veel woon- en werkverkeer over de grens. Het is dan ook logisch om de samenwerking ook in Duitsland bij je Duitse buren te zoeken.

 

Reageer als eerste
Meer berichten