Foto:

'Verkiezingen' voor versmalling Graafseweg

Nijmegen - Een actiegroep bestaande uit bewoners van de Graafseweg wil de gemeenteraad van Nijmegen overtuigen van het belang om de Graafseweg te versmallen van vier naar twee rijbanen. "Dit om de veiligheid en leefbaarheid van de Graafseweg te verbeteren", aldus Rita Lange namens de groep.

De gemeente wil het tracé tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg terugbrengen van vier naar twee rijstroken. Veel bewoners van het deel van de Graafseweg dat versmald zou worden, denken dat daarmee de leefbaarheid en veiligheid worden verbeterd en dat de snelheid van het autoverkeer omlaag gaat. Er zijn ook mensen die juist bang zijn voor meer files, stilstaand verkeer en sluipverkeer. "Maar volgens de wethouder is een versmalling in het deelstuk Rozenstraat - Wolfskuilseweg zonder file's haalbaar."

De beslissing over de aanpassing van de straat is een paar keer uitgesteld vanwege onderzoek. Op woensdag 20 mei staat er nu weer een politiek debat op de agenda tijdens een gespreksronde van 20.00 tot 21.00 uur. Negen insprekers willen wijzen op de voordelen van een eventuele versmalling.

De actiegroep heeft 'verkiezingsborden' langs de Graafseweg geplaatst. "Maar er valt niets te kiezen, alleen te overtuigen. De affiches tonen een gezicht uit de straat en de kern-boodschap 'van 4 naar 2', dat slaat op het aantal rijbanen." Verder staat er een leus op die de bewoners uit het hart gegrepen is zoals: 'Minder autoverkeer bevordert veiligheid' en 'Raad: zorg voor een beter leefklimaat.'

Vanwege corona mag niemand persoonlijk bij de raad inspreken maar wel online en men kan ook online het debat bijwonen. "De bewoners hebben er alle vertrouwen in dat de raad een plan kiest, waarvan een beter leven met minder verkeer de uitkomst is."

De actiegroep heeft een videoboodschap aan de gemeenteraad gestuurd en deze is via Youtube voor iedereen te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=lDlsdPaICY4&feature=youtu.be

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden