Verplaatsing ALV Accio

Nijmegen/Wijchen - De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Huurdersvereniging Accio is verplaatst van 6 juni naar 21 november

Tijdens de vergadering van 21 november geeft het bestuur een toelichting op de activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar. Daarnaast legt zij verantwoording af over het financiële reilen en zeilen. Bovendien wordt er op hoofdlijnen vooruit gekeken naar de plannen voor de toekomst. Tot slot is de bijeenkomst bedoeld om te horen welke onderwerpen huurders belangrijk vinden voor een goede woon- en leefomgeving in Nijmegen en Wijchen.

De algemene ledenvergadering is een belangrijk onderdeel in de permanente dialoog tussen Accio en de huurders van Talis. Naast een terugblik is de bijeenkomst ook bedoeld om het gesprek met de leden te voeren over hun woonwensen. Deze informatie gebruikt Accio op haar beurt in het overleg met Talis.

Huurdersvereniging Accio behartigt de belangen van de huurders van woningcorporatie Talis in zowel Wijchen als Nijmegen. De vereniging overlegt met Talis over het beleid en andere organisatiebrede onderwerpen. Zij verwoordt de belangen en wensen van de huurders en bespreekt deze met Talis. Voorbeelden van onderwerpen waarover gesproken wordt zijn: de jaarlijkse huuraanpassing, de prestatieafspraken met de gemeenten en duurzaamheid.

www.hv-accio.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden