Foto:

Column van de burgemeester

Deze week mocht ik spreken tijdens een congres van Gelderse juristen. Digitaal, want zo gaat dat momenteel. De juristen praten over het belang van duidelijke taal. En dat in samenhang met juridisch taalgebruik.

Ik moet zeggen, dat dit een onderwerp naar mijn hart is. Communicatie, waarvan taal het belangrijkste instrument is, is onmisbaar in onze samenleving. Als burgemeester probeer ik altijd zo helder en duidelijk mogelijke taal te gebruiken. Of dit nu in een speech is, een interview of als voorzitter van de gemeenteraad. Dat valt niet altijd mee. Nederland is een ingewikkeld land, met ingewikkelde regelgeving en wetten. Dat maakt het regelmatig al moeilijk om beleid te maken, laat staan om er helder over te communiceren. Toch is dat wel onze plicht als overheid. Wanneer we willen dat mensen regels naleven, is het zaak ze in begrijpelijke taal uit te leggen wat we van hen verlangen. De mensen hebben daar recht op.

'We hebben ons als stad verplicht begrijpelijk te communiceren'

Wat dat betreft timmeren we in Nijmegen goed aan de weg. We hebben als stad ons verbonden aan de Direct Duidelijk Deal, waarin we ons verplichten begrijpelijk te communiceren. We herschrijven brieven die voorheen in te ingewikkelde taal waren opgeschreven. We laten deze lezen aan diverse mensen van buiten de gemeente. Intern geven we cursussen aan ambtenaren om te communiceren in meer begrijpelijke taal.

Hoe hard dat nodig is, blijkt wel uit hoe nieuws zich soms verspreidt. We nemen als college van burgemeester en wethouders een besluit. Dat lichten we mondeling toe aan media. Zij maken er weer een eigen verhaal van. Dat zijn allemaal stappen waarbij onduidelijkheden en misverstanden kunnen ontstaan. Verkeerde beeldvorming ligt al snel op de loer. En ook al publiceren we al onze formele besluiten op onze website, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit niet de belangrijkste bron voor mensen is om aan nieuws te komen. Dat maakt het voor bestuurders nog belangrijker om te beseffen dat heldere communicatie en duidelijke taal belangrijk is.

Dat nu juristen zich hierover buigen juich ik toe. Formele wetteksten zijn vaak ingewikkeld en voor een leek niet goed te begrijpen. Elke stap die we zetten om dit te verbeteren kan alleen maar positief zijn. Tijdens het congres komende week buigen juridische studenten zich over een formeel door mij genomen besluit en kijken waar dit duidelijker opgeschreven kan worden. Ik ben benieuwd naar de resultaten. Het initiatief is in ieder geval al een prima begin.

Reageren op deze column? Mail secretariaatburgemeester@nijmegen.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden