Nijmegen wil bestemmingsplan inzetten voor het reguleren van kamerverhuur

Nijmegen - Het college van B&W van de gemeente Nijmegen wil via een zogenoemd ‘facetbestemmingsplan kamerverhuur’ een tweede instrument inzetten om regels voor kamerverhuur te stellen. Het facetbestemmingsplan gaat gelden naast de omzettingsvergunning volgens de Huisvestingsverordening. Pandeigenaren die willen ‘verkameren’ hebben dan zowel een omzettingsvergunning als een omgevingsvergunning nodig.

"Met de inzet van het bestemmingsplan wil de gemeente sterker staan in de aanpak van toekomstige illegale kamerverhuur. Via juridische procedures wordt op dit moment getoetst of de huidige manier van handhaven via de Huisvestingsverordening voldoende is. In afwachting daarvan wil het college een tweede mogelijkheid uitwerken om toekomstige illegale kamerverhuur aan te pakken", aldus B&W.

Op grond van het facetbestemmingsplan kan de gemeente bepalen of kamerverhuur wenselijk is en kunnen regels worden gesteld aan de manier waarop een kamerverhuurpand in de omgeving past. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanwezig zijn van voldoende parkeerplekken of fietsenstallingen. Ook het verkameren van andere panden, bijvoorbeeld kantoorpanden, kan met een bestemmingsplan worden geregeld. In het huidige systeem op basis van de omzettingsvergunning kan dat niet. Door zowel een omzettingsvergunning op grond van de Huisvestingswet én een omgevingsvergunning op grond van het facetbestemmingsplan als eis te stellen, verwacht de gemeente kamerverhuur effectiever te regelen.

Regels bestemmingsplan

Het facetbestemmingsplan gaat in principe gelden voor alle woningen waarvoor nog geen onherroepelijke omzettingsvergunning is verleend. Het wordt dan verboden om een (gedeelte van een) gebouw waar wonen is toegestaan te verkameren (met 3 of meer kamers). Dat is dan alleen nog mogelijk met een omgevingsvergunning. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over dit voorstel. Als de gemeenteraad instemt met het voornemen om een ontwerp-facetbestemmingsplan kamerverhuur op te stellen, duurt het vanwege de noodzakelijke procedures nog zeker een jaar voordat dit plan in werking treedt.

Huisvestingsverordening

Het college legt ook een nieuwe onderbouwing van de Huisvestigingsverordening 2020 voor aan de raad. Daarin staat onder meer een aangescherpte onderbouwing van woningschaarste. In 2019 bleek dat schaarste als reden om regels te stellen aan kamerverhuur meer onderbouwing nodig heeft om stand te houden bij de rechtbank. Ook andere steden die zoeken naar goede en zorgvuldige manieren om kamerverhuur te regelen, verloren rechtszaken op basis van gelijksoortige verordeningen.

"In de uitgebreidere onderbouwing staan nu onder meer de gegevens van een recent woningmarktonderzoek. Ook is de relatie gelegd met de Omgevingsvisie en de Woondeal met de rijksoverheid, waarin schaarste een hoofdrol speelt. Daarnaast zijn recente cijfers uit de Stads- en Wijkmonitor 2020 gebruikt. Dat levert een scherper beeld op van de schaarste op de Nijmeegse woningmarkt."

Hoger beroep

De juridische houdbaarheid van het huidige kamerverhuurbeleid- en regelgeving wacht op een definitief oordeel in hoger beroep van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is nog niet duidelijk wanneer dit hoger beroep gaat dienen. Tot die tijd heeft de gemeente Nijmegen de handhaving van kamerbewoning zonder omzetvergunning tijdelijk gestopt. Dat betekent dat er voorlopig niet meer actief wordt gecontroleerd op illegaal verkamerde panden.

Overlast

Meldingen van overlast pakt de gemeente uiteraard wel nog steeds op. Onderzoek liet zien dat door de actieve aanpak van de gemeente het aantal overlastmeldingen sterk afneemt. Zo daalde bij 10 van de 12 meest overlast gevende panden het aantal meldingen naar nul.

Start aanpak illegale kamerverhuur

In 2018 besloot de gemeenteraad dat illegale verkamering door de Omgevingsdienst (ODRN) versneld moest worden opgespoord en aangepakt. De belangrijkste doelen zijn het beschermen van goedkope woningen, het reguleren van kamerverhuur en tegengaan van overlast.

Lees ook

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden