Verbetering klimaatinstallaties Museum Het Valkhof

Nijmegen - Museum Het Valkhof kan starten met de verbetering van de klimaatinstallaties. Dit is nodig vooruitlopend op de grote verbouwing die eind 2022 begint.

De gemeente Nijmegen stelt geld beschikbaar om de (klimaat)installaties aan te pakken omdat ze het geen twee jaar meer volhouden. "Het goed functioneren van deze installaties is nodig voor het goed bewaren en presenteren van kunstwerken en historische objecten. Het gaat om een kwetsbare collectie die onder de juiste, internationaal vastgestelde condities tentoongesteld moet worden. Museum Het Valkhof beheert de gemeentelijke en provinciale museale collecties."

Grondige verbouwing

Vanaf 2022 wordt het museum grondig verbouwd. Het gaat ook een nieuwe koers varen. Daarvoor is een masterplan opgesteld. "Het museum heeft een unieke collectie beeldcultuur vanaf de klassieke beschaving tot en met de beeldende kunst van vandaag en morgen. Met de nieuwe koers zoekt Museum Het Valkhof naar nieuwe, onverwachte verbindingen tussen culturen, tijdvakken en kunstvormen. Boeiend en toegankelijk voor een breed (inter)nationaal publiek."

"Daarnaast zal het museum zich, na zijn verbouwing, laten zien als gastheer van het Valkhofkwartier. En meer dan nu aandacht besteden aan het erfgoed en de geschiedenis van Nijmegen en de regio."

De gemeente heeft in 2019 afgesproken om 11 miljoen euro te investeren in de verbouwing. Voorwaarde is dat de gemeente het gebouw koopt. Het voorstel hiervoor komt eind dit jaar in de raad.

Lees ook

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden