Foto: 50PLUS Gelderland

50PLUS Gelderland op bezoek in Nijmegen

Nijmegen - Het bestuur van 50PLUS Gelderland hield onlangs drie informatieavonden in Gelderland en wel in Nijmegen, Lievelde en Harderwijk.

Aan de vooravond van de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) van 1 augustus maakten telkens tientallen leden en belangstellenden gebruik van de mogelijkheid om te discussiëren over thema’s die voor 50PLUS van groot belang zijn, zoals wonen en zorg voor ouderen, pensioenen en het initiatiefvoorstel van 50PLUS voor een nieuw, eerlijker en eenvoudiger belastingstelsel.

In Nijmegen was Corrie van Brenk, voorzitter van de Tweede Kamerfractie, aanwezig om toelichting te geven op het belastingplan dat 50PLUS kort voor het zomerreces naar buiten heeft gebracht. "Dat plan behelst een sterke vereenvoudiging van het huidige belastingstelsel. Volgens de doorrekening van het CPB pakt het plan voor 95 procent van de Nederlanders beter uit. Vooral ouderen profiteren, onder andere door een structurele verhoging van de AOW met 5 procent", zo legde Corrie uit.

Corrie ging daarnaast in op het nieuwe pensioenstelsel waar 50PLUS zich tegen blijft verzetten omdat het voor gepensioneerden en veel werkenden aanzienlijk slechter uit dreigt te pakken dan het huidige stelsel. Het was een levendige bijeenkomst met veel interessante vragen uit de zaal.

Voorzitter Jan Zoetelief is tevreden over de tour van 50PLUS Gelderland. “We hebben drie avonden lang in een heel constructieve sfeer gediscussieerd met leden en belangstellenden. We hebben laten zien dat 50PLUS op de weg terug is en een belangrijke rol te spelen heeft in de Nederlandse politiek, op alle niveaus”, aldus de voorzitter van de Gelderse afdeling.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden