In gesprek met de burgemeester

Werken aan zorg en veiligheid in Nijmegen

  Column

Afgelopen week tekende burgemeester Bruls samen met andere gemeenten en enkele ministeries een zogeheten City Deal over Zorg en Veiligheid. De burgemeester licht toe wat een en ander betekent.

Wat is een City Deal?
Dit is een afspraak tussen ministeries en gemeenten om gestructureerd zaken op te gaan pakken. Er zijn al City Deals op het gebied van onderwijs en duurzaamheid, en nu ook op het gebied van veiligheid en zorg. Doel is dat de deelnemende steden, dat zijn zeven middelgrote steden uit het land, een aantal zaken stevig aanpakken en hun kennis daarover uitwisselen met andere gemeenten. Nijmegen gaat zich binnen de City Deal Zorg voor Veiligheid vooral richten op het verbinden van de sectoren zorg en veiligheid. Daar is nog een wereld te winnen.

Kunt u dat toelichten?
Deze twee zaken lopen vaak in elkaar over. Als mensen overlast veroorzaken, wordt de politie gebeld. Dat is een logische reactie. Maar de politiemensen treffen dan regelmatig mensen aan die geen strafbare feiten hebben begaan, maar die zorg nodig hebben. Zij zijn verslaafd, in de war of ziek. Het is natuurlijk geen oplossing zulke mensen in een politiecel te stoppen.
Daarom wordt er steeds nauwer samengewerkt tussen zorg en veiligheid. Wanneer er een goede organisatie is, kan er veel beter opgetreden worden en krijgen mensen de hulp en bijstand die ze nodig hebben. In Nijmegen zijn we hier verder mee dan in veel andere steden, vandaar dat wij dit binnen de Citydeal gaan uitwerken.

Kunt u toelichten waarom Nijmegen zoveel verder is?
We werken al samen met veel partners. Politie, justitie, zorg, reclassering en noem maar op. Onlangs hebben we een analyse gemaakt van hoe het nu eigenlijk in onze stad gesteld is met mensen die regelmatig overlast veroorzaken en hoe deze groep eruit ziet. Het blijkt dan om een betrekkelijk kleine groep te gaan. Op die mensen gaan wij ons nog meer richten om hen de juiste zorg en aandacht te bieden. Hierdoor zou in de gehele stad de overlast moeten verminderen. Wij hebben daar natuurlijk alle belang bij, dus we zetten hier de komende jaren zwaar op in. We slaan nu een weg in die we niet gauw meer zullen verlaten. Nijmegen zal daar de voordelen van gaan zien verwacht ik!

Meer berichten