In gesprek met de burgemeester

Opvang in de Stieltjesstraat

  Column

Inmiddels zitten er alweer ruim drie maanden lang vluchtelingen in het voormalig belastingkantoor aan de Stieltjesstraat. De gemeente Nijmegen gaat de komende tijd in overleg met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) over de eventuele verdere invulling van het gebouw. Burgemeester Bruls geeft een toelichting.

Hoeveel vluchtelingen zitten er op dit moment in het pand?
Toen we vorig jaar akkoord gingen met de opvang van vluchtelingen in het voormalig belastingkantoor, was het de bedoeling dat er een noodopvang zou komen waar 500 mensen gehuisvest zouden worden. Uiteindelijk is dit veranderd en is er een tijdelijk AZC geopend, waar nu sinds afgelopen februari 300 mensen gehuisvest zijn. De reden daarvoor is denk ik bekend: de stroom vluchtelingen naar Europa en Nederland is sterk verminderd het afgelopen jaar. Daarom is het bij de opvang van 300 mensen gebleven. Zo heeft het COA, dat de opvang organiseert, nu vijf verdiepingen van het pand in gebruik.
En de rest van het gebouw?
Daarover gaan we nu met het COA in gesprek. We hebben deze week een brief gestuurd dat we graag met hen in overleg gaan over voorwaarden om ook de rest van het gebouw te gebruiken. Het COA huurt het kantoor (van een ander onderdeel van de rijksoverheid, niet van ons) tot september 2018. Zij willen graag een pilot beginnen om te kijken of er in het pand ook andere gebruiksmogelijkheden zijn, zoals een bed and breakfast of ruimte waar mensen vrijwilligerswerk kunnen doen. Wij denken als gemeente ook aan het bekijken van de mogelijkheden voor het huisvesten van andere groepen mensen, bijvoorbeeld studenten of mensen die net gescheiden zijn en onderdak nodig hebben. We gaan hierover met het COA in gesprek om te kijken of we samen tot een invulling kunnen komen. Dat zou mooi zijn, maar het moet natuurlijk allemaal wel haalbaar en uitvoerbaar zijn.
Hoe loopt de opvang tot nu toe?
Net zoals bij de opvang vorig jaar in Heumensoord zijn er ook nu weer veel vrijwilligers in de weer om de vluchtelingen te helpen op allerlei terreinen. En hoewel het huisvesten van 300 mensen in het midden van onze stad nogal een opgave is, horen we gelukkig maar weinig geluiden van problemen die dit voor de stad met zich meebrengt. In die zin bewijst Nijmegen eens te meer flexibel en gastvrij te zijn!

Meer berichten