In gesprek met de burgemeester

Werkbezoek

  Column

Burgemeester Bruls was afgelopen weekend aanwezig bij het 425-jarig bestaan van het Oud Burgeren Gasthuis. De burgemeester licht toe waarom hij dit en andere bezoeken een belangrijk onderdeel van zijn werk als burgemeester vindt.

Een mooi jubileum?
Ja, het dienstencentrum OBG vierde zijn 425-jarig bestaan onder andere met een expositie die ik mocht openen. Het is al sinds mensenheugenis een icoon van onze stad. En afgelopen weekend was het ook nog eens precies 50 jaar op de huidige locatie gevestigd. Het is bijna onvoorstelbaar hoe onze samenleving in de 425 jaar veranderd is. Maar één ding is gebleven: in al die jaren van het bestaan heeft het OBG gezorgd voor mensen, tot op de dag van vandaag. En ook in deze tijd pakt het OBG haar rol hier goed op.


Kunt u dat toelichten?
Geheel in lijn met het beleid dat momenteel overal in de zorg geldt, wil de organisatie dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Het OBG helpt daarbij door verzorging en verpleging aan huis te bieden en daarnaast veel welzijnsactiviteiten te organiseren alsmede woonondersteuning zoals alarmering en begeleiding. Het OBG neemt deel aan het programma ter verbetering van de verpleeghuiszorg 'Waardigheid en trots'. Onder deze noemer laat het de eigen medewerkers vooral focussen op het levensgeluk van de cliënten. Dit tegen de achtergrond van de gedachte: wie zich gelukkig voelt, ervaart minder last van de beperkingen die de leeftijd met zich meebrengt. Een mooi uitgangspunt.


U bezoekt graag organisaties, klopt dat?
Ja, nu was er een directe aanleiding en een uitnodiging, maar ik kom inderdaad graag in allerlei delen van onze stad. Ik zeg het al sinds ik hier burgemeester ben, en dat is inmiddels vijf jaar, de mensen maken de stad. Nijmegen wordt vooral gevormd door haar inwoners en niet door het gemeentebestuur of in het stadhuis. Voor mij is het onmisbaar om te weten wat er leeft. Er is niets mooiers om ergens te komen waar mensen hard aan hun passie of ideaal werken, betaald of vrijwillig. En als ze dan ook nog eens hun mening geven hoe het volgens hen met onze stad gesteld is, dan leer ik daar heel veel van. Het OBG is hier een goed voorbeeld van: al 50 jaar gevestigd midden in een woonwijk, zich mee ontwikkelend met de samenleving met hart voor de mensen. Een prima voorbeeld van een waardevol instituut!

Meer berichten