In gesprek met de burgemeester

Communiceren met inwoners via digitale nieuwsbrief

  Column

Twee weken gelden lanceerde de gemeente Nijmegen een eigen digitale nieuwsbrief voor Nijmegenaren. Burgemeester Bruls licht toe wat het doel is.

Waarom zo'n nieuwsbrief?
Laat ik voorop stellen dat we communicatie met de inwoners van onze stad erg belangrijk vinden. We kijken doorlopend hoe dat valt te verbeteren. We hebben enige tijd geleden een onderzoek onder Nijmegenaren gedaan. De vraag was toen onder meer waar Nijmegenaren hun gemeentelijk nieuws vandaan haalden en waar behoefte aan was. Toen bleek dat er veel gevraagd werd om zo'n nieuwsbrief. Een andere reden is dat we toch steeds meer een beweging maken van offline naar online. Er wordt van ons steeds meer verwacht dat we digitaal communiceren. We zijn daar natuurlijk al lang mee bezig; we hebben een website en begeven ons op diverse social mediakanalen. Daar sluit zo'n digitale nieuwsbrief natuurlijk mooi op aan. We hebben vanaf nu een extra eigen kanaal waardoor we minder afhankelijk zijn van anderen. En tenslotte kunnen we, naast de middelen die we al hebben, dit medium snel inzetten bij calamiteiten. Ook een belangrijk gegeven natuurlijk.

Wat kunnen abonnees verwachten?
De nieuwsbrief verschijnt eenmaal per week op de woensdag. Er komen veel gemeentelijke zaken aan bod. Een aantal besluiten dat het college van b&w op dinsdag neemt komt aan bod en lichten we nader toe. Daarnaast brengen we nieuws uit de wijk, aankondigingen van gemeenteraadsvergaderingen en service-informatie. En kunnen we doorlinken naar relevante andere websites voor verdere informatie. Wij denken zo een mooie aanvulling op onze bestaande middelen te hebben.

Heeft u al reacties gehad?
Ja, de eerste reacties zijn positief. We hebben al ruim 1200 abonnees en het aantal stijgt gestaag. Ook al wisten we uit onderzoek dat de behoefte er was, het blijft bij zo'n eerste uitgave toch spannend hoe de reacties zijn. Gelukkig zijn deze over het algemeen goed.

Kunnen we nog meer verwachten?
Het onderzoek waarover ik sprak, zal in de toekomst herhaald worden om te zien of de behoeften van de Nijmegenaren veranderen. Beschikbare media en hun populariteit veranderen snel in dit digitale tijdperk. Voorlopig blijven we eraan werken de nieuwsbrief blijvend van een toegevoegde waarde te laten zijn!

Lees ook

Meer berichten