In gesprek met de burgemeester

Burgemeester Bruls: 'Zwem vooral niet in de rivier'

  Column

Vorige week verdronken op tragische wijze drie mensen in de Waal. Met de zomer nog in aantocht ontbrandde de discussie wat tegen deze ongelukken te doen. Burgemeester Bruls vindt dat niemand zou moeten willen zwemmen in de Waal.

Tragische ongelukken?
Ja inderdaad, natuurlijk in de eerste plaats voor de families die erbij betrokken zijn. En hoewel de ongelukken van vorige week niet in Nijmegen gebeurden, kan het ook zomaar bij ons gebeuren. Elk jaar laait de discussie in de zomer weer op; wel of geen verbod op zwemmen in de rivieren. En nu het al zo vroeg warm was, zagen we jammer genoeg dus ook al vroeg slachtoffers. Wat mij betreft is het heel duidelijk: zwem niet in de Waal. De risico's zijn zo langzamerhand wel bekend: temperatuurswisselingen, zware scheepvaart, stromingen en draaikolken. Nee, de rivier is geen plaats voor zwempartijen.
Wat betekent dat voor Nijmegen?
We hebben natuurlijk na de aanleg van de Spiegelwaal er een geweldig recreatiegebied bij gekregen. Ook de opening van de Ooijpoort heeft geleid tot een enorme toename van het gebruik van de Waalstrandjes. Er zijn nu veel meer mensen langs de rivier dan vroeger. En de verleiding is natuurlijk groot om even het water in te gaan. Maar het kan niet genoeg gezegd worden: doe het niet. Los van het feit dat de kwaliteit van het water niet gemeten wordt, blijft het een enorm risico.
Moet er een verbod komen op zwemmen in de rivier?
Wat mij betreft niet, ik snap dat Rijkswaterstaat (die gaat erover) met de vele honderden kilometers rivier in ons land eerder inzet op preventie en voorlichting dan op een verbod dat toch moeilijk handhaafbaar is. Overigens is het voor een deel al verboden: in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en havens mag niet gezwommen worden en je mag niet van bruggen springen. Dus los van de discussie is dit, ook vanwege de risico's, al verboden. En daar wordt al zoveel mogelijk op gehandhaafd. Maar bij warm weer, als Nederland massaal naar het water trekt, zal het voorkomen van ongelukken toch vooral vanuit de recreant zelf moeten komen.
En de Spiegelwaal?
Daarover zijn we met Rijkswaterstaat in gesprek. Ook de provincie is hierbij betrokken. Maar ook hier gelden wat mij betreft dezelfde voorwaarden zolang een en ander niet op een andere manier afgesproken is. En zover is het nog niet.