Krulletjes

Froeger en laoter

  Column

"Allenig muir afgefe," beloofde een oude kennis. Maar het papiertje met vragen dat hij overhandigde, had ernstig geleden van de regen. Het was onleesbaar. Het lijstje ging over een verbouwing in een straat dichtbij zijn huis. Die veroorzaakte veel overlast. Vooral zijn vrouw leed daar onder. In een supermarkt had hij mij hierover reeds aangesproken. Ondersteuning van zijn kinderen kon hij vergeten. "Die hebbe 't te druk met d'r eige." Mijn hulp zonder garantie was bijzonder welkom.
"Ik schrief nog met ink," verontschuldigde hij. "Sa'k 't effe feurlese?" Die aanbieding kwam slecht uit, omdat ik oppas mocht zijn voor een kleinzoon. "Is ech so gebeurd. Haol effe een balpen, duu ik 't hier ien de hal." Vanuit de kamer kwam de kinderstem met de vraag, waar ik bleef.

"Hè je fesiete? Dan lao muir, heur." Hij luisterde naar de herhaling, die doorklonk tot de voordeur. "Een kleinkiend?" Zijn stem veranderde van toon. "Die massel hebbe wij nie. Ach, je kunt da eiges wel wille, muir het sit d'r bij ons nie ien." Zijn twee kinderen hadden duidelijk gekozen voor een carrière. Hij had er wel eens voorzichtig over gesproken met hen. "Wa se dan allemaol feur argemente hebbe … duir ken ik nie tegenaon. En hullie kenne kiese. Da duun se dan oek."
Ik wilde de pen halen, maar hij pakte mijn arm. "Wij konde da nie. Wuir je fandaon kwam, die eigeste weg ging je ferder. De wereld was feul kleiner. Souwe se nou nie meer pikke. Da is feurbij. "
"Kom nou, opa!" maakte een eind aan zijn beschouwing. Ik vroeg hem even mee te lopen naar binnen om daar samen de tekst te ontcijferen.
Met een keurig "Dag meneer" werd hij ontvangen, waarna de aandacht weer naar het spelletje op zijn tablet vloog.
De vragen die hij voorlas, schreef ik op een nieuw papiertje. De belangstellende kleine man kwam bij ons staan met zijn tablet. "Dat kan die meneer toch veel makkelijker typen, opa. Net als jij." Hij keek naar de vreemde meneer. "Kunt u dat dan niet? Geeft niks, hoor. Dat leert u later nog wel."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden