In gesprek met de burgemeester

Burgemeester: 'Samenwerken in de regio is en blijft onmisbaar'

  Column

Het is inmiddels alweer ruim een jaar geleden dat de Stadsregio werd opgeheven. De gemeenten in onze regio hebben daarna een andere manier van samenwerken gekozen. Burgemeester Bruls blijft hameren op het belang van goede samenwerking.

Hoe zat het met Stadsregio?
Deze organisatie is vorig jaar, na een wetswijziging, opgehouden te bestaan. Samenwerken in de regio blijft echter onmisbaar, daarover was en is iedereen het eens. Dus na het ophouden van de Stadsregio als officieel orgaan hebben we gezocht naar nieuwe manieren. Er is toen een Gemeenschappelijk Orgaan opgericht. Een mooie naam voor een wat, als ik het zo mag uitdrukken, lichtere vorm van samenwerking tussen de gemeenten. Het betreft een groot gebied, ruwweg van Druten tot Zevenaar, dus afstemming is en blijft van belang.

Hoe loopt de samenwerking?
Daarover is deze week door ons gesproken in het college van burgemeester en wethouders. Er is een evaluatie geweest van de nieuwe vorm van samenwerking en daar hebben wij over gesproken. Wij zijn van mening dat de samenwerking binnen de regio op zich goed verloopt, maar dat er ook nog onderdelen zijn waarop het nog beter kan. U weet van mij dat ik een overtuigd voorstander ben van regionale samenwerking, of het nu gaat om economie, toerisme, onderwijs of welk thema dan ook. Wat goed is voor Nijmegen is goed voor de regio en andersom. Dat moeten we blijvend voor ogen houden. We bereiken het meest wanneer we elkaar opzoeken en ondersteunen. Als we, zoals binnen de Economic Board, de handen blijvend ineen slaan samen met partners uit onderwijs en bedrijfsleven, dan kunnen we in deze regio enorm veel bereiken. We hebben een gunstige strategische ligging, er is enorm veel potentie, kortom kansen genoeg.

Hoe vult u dat concreet in?
Via de Economic Board en als gemeentelijke en provinciale overheden investeren we veel in regionale projecten. Daarnaast is vertrouwen en kennis van en over elkaar belangrijk. We gaan deze week met een groep bestuurders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit de hele regio op werkbezoek naar Eindhoven en Leuven, om daar ons licht op te steken. Deze bezoeken dragen bij aan de onderlinge band tussen gemeenten in onze regio. Wat ons college betreft, ontmoeten we elkaar in de regio nog wat vaker dan nu het geval is. We blijven in de toekomst samenwerken, daarvan is iedereen overtuigd!