In gesprek met de burgemeester

Albanyweek Nijmegen: Blijvende aandacht voor vriendschap

  Column

Zoals gebruikelijk vinden in september in onze regio weer diverse Market Garden-herdenkingen plaats. Daarnaast staat Nijmegen de komende week stil bij een periode vlak na de bevrijding: de wederopbouw en de hulp die Nijmegen daarbij kreeg uit het Amerikaanse Albany. Burgemeester Bruls licht toe.

Wat staat op het programma?
Volgende week is het in Nijmegen Albanyweek. Zoals bekend waren grote delen van Nijmegen vlak na de oorlog verwoest. Er kwam toen vanuit het Amerikaanse Albany, onder impuls van onder andere de Amerikaanse generaal Gavin, een hulpactie op gang om Nijmegenaren te helpen. In juli 1947 legde, als een soort voorloper van de latere Marshallhulp die heel West-Europa kreeg, een schip met 300 ton hulpgoederen aan in onze stad, bedoeld voor de Nijmegenaren. Dat moment was het begin van een vriendschap waarvan we dit jaar het 70-jarig jubileum vieren.


Hoe viert u dat?
Er bestaat een stichting FAN, Friendship Albany Nijmegen, die van alles organiseert. Zo is er een jubileumviering in de Stevenskerk en zijn er exposities over 70 jaar vriendschapsbanden in diezelfde kerk en in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Ze geven een goed beeld over hoe de hulp in die dagen geregeld en ontvangen werd. Daarnaast zijn er officiële momenten, waarbij ook familieleden van de inmiddels overleden generaal Gavin aanwezig zijn.


Hecht u veel waarde aan de band met Albany?
Inmiddels leven wij al zo lang in vrede en voorspoed dat we bijna vergeten dat ook wij eens hulp nodig hadden. Als Nederland zijn we, als welvarend land, tegenwoordig vaak de hulpverlenende partij wanneer ergens in de wereld hulp nodig is. Het blijft belangrijk om ons te herinneren dat ook wij eens dergelijke hulp nodig hadden en enorm geleden hebben door oorlogsgeweld. En dat daarna spontaan acties op gang zijn gekomen en er wildvreemde mensen uit een ver land vanuit hun hart ons toen hebben geholpen. Er is geen garantie dat wij in de toekomst niet nog eens in zo'n situatie terecht komen. Dus ja, herdenken is belangrijk met dit in het achterhoofd. Maar het is ook belangrijk als herinnering aan menslievendheid en goedheid, die we in de bepaald niet rijke dagen na de oorlog hard nodig hadden, in Nijmegen en Nederland. Ik ben blij met deze week en kijk er naar uit enkele van onze Amerikaanse vrienden te ontmoeten!

Meer berichten