Logo brugnijmegen.nl


Krulletjes

Juirig

  Column

Omdat er twee afspraken over de nieuwe eindejaarsshow te krap gepland waren, ging ik met de auto. Mijn parkeerkaartje zorgde voor vergadersnelheid. Bij het wegrijden zag ik een fietser staan worstelen met een pakket. Vastmaken op zijn bagagedrager hoorde ik mislukken. Ik stapte uit.

"Denk je oek effe wa te haole! Scheurt 't pepier oek nog." De snelbinder weigerde zich uit te rekken. Ik hoefde enkel de doos op de bagagedrager vast te houden. "Trek ik 'm d'r wel met twee hande oferhin." Die hadden eerder zware klussen verricht. "Tel ik tot drie en dan git ie d'r ofer." Maar bij "Twee…" liet de snelbinder het al afweten. "Gòò…(gecensureerd door mijn vrouw.)" klonk het pijnlijk tussen de winkelgevels naar den Hoge. Die kon het niet helpen, dat het elastiek dikke strepen op zijn armen had achtergelaten.

Het pak had verder niets geleden en ik had mij blijkbaar voldoende achterover gebogen en naar boven gekeken. Hij zou wel naar huis moeten lopen. "Dit is 'n kedoo feur mien frouw. Die is juirig fandaog." Hij wreef over zijn arm. "Ikke nie so te fule", mopperde hij en voegde er een nieuwe bede tot God aan toe.
Omdat ik nog maar één boodschap op mijn lijstje had staan, zou ik het cadeau daarna wel bij hem kunnen afgeven. "Duir duu je nie allenig mien, muir oek Willy een hoop plesier mee. Wit ik seker." Dat verzachtte zijn pijn een beetje. Zijn adres bleek redelijk dicht bij ons in de buurt.

Hij maakte open toen ik aankwam en hield zijn vinger voor zijn mond. "Se leit te slaope. Se kriegt di fanaoafond pas." Hij zette het cadeau zacht neer en gaf mij een pakje. "As dank," fluisterde hij. "Lekker fers brood, het se eiges gebakke. Duut se feur de lijn en so. Eet ik oek tegesweurdig, ander brood kumt d'r hier nie meer ien."

Zijn geschenk bevatte duidelijk een nieuwe broodbakmachine. Met een blij gezicht overhandigde ik thuis haar baksel. "Da's aardig, ondanks die drukke vergaderingen", lachte ze. "Gaan we verbouwen? Wat moet ik met deze baksteen?"

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox