Burgemeester Bruls: "Brandpreventie begint bij jezelf!"
Burgemeester Bruls: "Brandpreventie begint bij jezelf!"
In gesprek met de burgemeester

Aandacht voor brandpreventie heel belangrijk

  Column

Het zijn brandpreventieweken. Burgemeester Bruls overhandigt deze week een koffertje met tips en voorwerpen die brandveiligheid bevorderen aan een kersvers ouderpaar. Bruls legt het belang van preventie uit.

Waarom zo'n koffertje?
Dit koffertje, en dit bezoek, is een symbolische actie om aandacht te vragen voor brandpreventie. We richten ons dit jaar tijdens de brandpreventieweken op ouders met pasgeboren kinderen. Wij gaan ervanuit dat deze een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben of ontwikkelen wanneer de zorg voor een baby zich aandient. Maar het hogere doel is om meer te doen aan preventie.
Is dat belangrijk?
Nou en of. Gelukkig neemt de aandacht voor brandpreventie toe. Ik vind dat erg belangrijk, want dit is wat mij betreft het beste middel dat we kunnen inzetten tegen brand. Ongelukken, incidenten, zelfs rampen blijven altijd bestaan, want 100% veiligheid bestaat niet. Maar we kunnen onze risico's wel verminderen. Door blijvend aandacht te vragen voor de gevaren van brand, maar vooral aandacht te geven aan wat ieder individu ertegen kan doen voordat zo'n brand uitbreekt. En dat is heel wat. Ieder van ons, of we nu in een landhuis of op een studentenkamer wonen, kan (en moet vind ik eigenlijk) aandacht besteden aan brandpreventie. Denk aan veilige elektra, aan vluchtwegen, aan brandmelders. Het hoeft allemaal niet in grote maatregelen te zitten, kleine verbeteringen zijn vaak al voldoende.
Wilt u ook na de actieweken aandacht voor preventie?
Wat mij betreft wel. We zien een stijgende lijn gelukkig, maar het kan nog beter. 70% van de huishoudens heeft nu een rookmelder bijvoorbeeld, maar lang niet overal hangt deze op de goede plaats of werkt hij goed. Dat is maar in 45% van de huishoudens het geval. Dus we moeten door. En ik ben een bestuurder die op het standpunt staat dat de energie en het geld van ons als overheid beter gestoken kan worden in bewustwording en preventie dan in nog meer materialen voor de brandweer. Natuurlijk moet de brandweer goed uitgerust zijn, en dat is ze uiteraard ook. Maar tegelijkertijd hebben we al dit materiaal pas nodig als het eigenlijk al te laat is. Daaraan voorafgaand kunnen we zelf veel meer doen!
Wat is uw oproep?
Mijn oproep is dat iedereen hierover nadenkt. Kijk thuis eens kritisch om je heen, je zult versteld staan wat je in veel gevallen kunt verbeteren.

Meer berichten