Krulletjes

Hullup!!

  Column

Omdat een goede kennis al enige tijd sukkelde met haar gezondheid, bracht ik een bloemetje. "Je wit nie, hoe jij en die bluumkes wellekom sien!" Mijn blik ging naar haar benen. "Nog nie best, heur, muir 't lope hier beneje git al feul beter." Ze had een zware operatie aan een knie ondergaan. Over de bos heen bedankte ze me hartelijk, maar die vrolijkheid verdampte snel. "Muir 't hert, hè." Klachten daarover kende ik niet. "Se hebbe fan alles gedaon wa nodig was. Ik ken wel eigewies sien..…" Ik bevestigde dat, maar de ingreep bleek noodzakelijk. In haar gezellige woonkamer dronken we koffie. "Kuukskes mo je d'r muir bij denke. Die sou Annie, de hulp meebrenge. Is se vergete!! Ach, oek muir een mins, niewuir." Er klonk cynisme in haar stem. Noodzakelijke ondersteuning kreeg ze van de Thuiszorg. "Uirdige frouw, die fijn mien huus sou schoonhouwe, seje se. Mag ik eiges nog nie." Haar gezicht toonde hopeloosheid. Die verwees niet naar haarzelf, maar naar de hulp. "Lief mins, heur. Bij de koffie altied een praotje ofer siektes en mankemente fan oudjes, wuir se git helpe. En hoe uirdig die wuire feur huir."

Bij haar zou ze komen voor de schoonmaak. Ik keek rond en constateerde, dat er prima werk geleverd was. "Hier beneje ken ik 't eiges. Ik heb de tied. Wa fandaog nie git, kumt murrege aon de beurt." De hulp was voor boven, waar poetsen en opruimen hard nodig was na de ziekenhuisopname. "Duir he'k Annie oek laote beginne. Se is bofe gekomme … fraog nie hoe. Stond swuir te hijge, had pien, liep te piepe en fuulde sich nog beroerd oek. Ik riep: Annie, gao effe op mien bed ligge, dan sakt 't wel." Na een uurtje had ze haar wakker gemaakt en naar huis gestuurd. "Ruir hè, de thuussurg nuir thuus." Hoopvol keek ze mij aan. "Sou jij misschien…" Antwoorden was overbodig. "Schoonmaokspulle staon nog kluir feur Annie!" riep ze. Ze had niet verteld, dat er al drie kasten leeggehaald over de vloer lagen. Ik begreep nu waarom wij ALLEBEI welkom waren. HULLUP!!

Meer berichten