Krulletjes

Frijkuirtje

  Column

"Seufentig bin ik gewurde, ech wuir", zei laatst een oude bekende. Ze lachte er wat verlegen bij. Dat ik die leeftijd niet aan haar kon zien, had ze vaker gehoord. "Kom je 'n burreltje drinke as ik 't fier?" Door haar manier van vragen durfde ik het niet te weigeren. "Gesellig op 'n sondag ien 'n cafeetje." Nog twee keer was ik haar tegengekomen met dezelfde vraag, die veranderd was in "Tot sondag dan en gin kedootjes. Denk d'r um!!"

Ik trof een gezellige groep mensen in een rustige hoek van een ruim café, waar ik nog nooit binnen was geweest. De jarige was gemakkelijk te vinden. "Herstikke leuk da je d'r bint. D'r sien fast een hoop minse die jij kent. Anders sij jou wel. Je ken bestelle wa je wil. Da sou ik nie tege iedereen hier motte segge", fluisterde ze er met een hoofdwenk achteraan.

Er was inderdaad een aantal bekende gezichten tussen de genodigden. Namen zou ik niet weten. Ze behoorden tot de groep van "hand opstekend groeten" of een jovialer "hoi". Het vage "Da's lang geleje" en "Help effe" waren hier nodig.
De gesprekken gingen steeds vaker over langer geleden. De jarige had blijkbaar de gasten bijeengegrabbeld uit haar jongere jaren.
Het leverde gesprekken op over NEC en vooral de oude stad van "Wit je nog dat die saok fan …" en "Hè je al geheurd dat …. oferleje is?" Vaak wist ik het niet, maar de verhalen waren steeds de moeite waard. De nieuwe tijd moest het hier duidelijk afleggen tegen het verleden.

Toen koffie al niet meer te bestellen was, kwamen de gesprekken over kerk en geloof. Het fanatieke waar we nu bang van worden. "Froeger konde wij d'r oek wa fan", leverde mooie herinneringen op. "Wit je nog, da ons nuir de dood niks kon gebeure? As je muir een folle kuirt had, fan alle erste frijdaoge nuir de kerk te sien gewist. Duirdeur steet mien stuleke kluir ien de hemel."
Die troost-herinnering herkenden velen. Nu hoop ik maar, dat de administratie hierboven goed is, want ik kan dat vrijkaartje nergens meer vinden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden