Krulletjes

Ereluk wuir

  Column

Met een resoluut "Ik ken mien nie ienhouwe, meneer", stapte een stevige vrouw op mij af. Ik had haar al zien zitten in het lunchcafé, waar ik een interview had met een journalist. Hij wilde informatie over de jubileumvoorstelling van het Nimweegs SoapTheater: 'Mariken van NUmegen'. Die wordt eind december opgevoerd in de Stadsschouwburg, als opmaat naar het Marikenjaar 2018. Tevreden nam hij, met hartelijke dank, afscheid. "Ik was so strant um mee te luustere. Ik sag, da jij da sag. Surrie, muir je was soe besig, da'k 't wel mos heure. Sit goed ien mekuir, heur. Mag ik?" Haar enthousiasme was groter dan mijn behoefte aan rust, dus zat ze naast me. "Ik heb stiekum 'n hoop geleerd ofer da meidje", fluisterde ze met haar hand op mijn arm. "Da wij soefeul fan da Marikenbeeld duir op de mert kenne lere!" Ze kende het levensverhaal van Mariken in grote lijnen. "Muir wa jij net aon die man fertelde, da liekt heel anders. Ik mos stits lache."

Ze schaamde zich plotseling. "Hè je da geheurd? Nee toch! Da he'k altied. De rem op mien lache is ferslete." Dat ik niets gemerkt had, geloofde ze met een knipoog. "Ik kom kieke of 't wuir is, dat 't oek leuk wurt, soeas je see." Ze maakte geen aanstalten op te staan. Haar uitbundigheid verschrompelde tot verlegenheid. Lunchcafé-geluid leek teruggekeerd.
"Laot ik 't muir ereluk segge", fluisterde ze bijna. "Jij ken so mooi sriefe ofer 't lefe fan alledag." Ze pauzeerde perfect. "Kiek muir nie so ferlege, jungske." Wat betekende deze waarschuwing? "Mien man is binnekurt 25 juir getrouwd…" Ik kreeg de tijd om die mededeling te wegen. "… met sien ex…" Dat was geen verheldering voor mij. Ik kende haar niet, maar mogelijk stond haar man in mijn bekenden-archief. "… as ik nie op kom daoge op die dag…." Haar blik kon ik niet peilen: spanning, angst, hoop? ".. met een ferhaol fan jou, wuirien ik feurkom." Het hoge woord was eruit." Ze bestelde koffie voor ons beiden, maar ik was niet om te kopen. Hoewel? Ze heette Marieke.

Meer berichten