Burgemeester Bruls: "Ik ben tevreden over het feit dat we nu ook op het gebied van crisisbeheersing nog meer gaan samenwerken."
Burgemeester Bruls: "Ik ben tevreden over het feit dat we nu ook op het gebied van crisisbeheersing nog meer gaan samenwerken."
In gesprek met de burgemeester

Samenwerking in de grensstreek

  Column

Deze week ondertekent burgemeester Bruls, als voorzitter van de Veiligheidsregio, een overeenkomst waarin wordt vastgelegd hoe en wanneer de Duitse en Nederlandse overheden samenwerken ten tijde van een calamiteit. De burgemeester licht toe.

Kunt u iets meer over de achtergronden van deze overeenkomst vertellen?
Enkele jaren geleden hebben onze rijksoverheid en de deelstaat Nordrhein-Westfalen de afspraak gemaakt de samenwerking op het gebied van rampenbestrijding verder vorm te geven. Dat leidt er nu toe dat vier Nederlandse Veiligheidsregio's die aan deze deelstaat grenzen, samen met Kreis Kleve deze overeenkomst ondertekenen. Hierin staat duidelijk omschreven dat zowel preventieve maatregelen, dus om een ramp te voorkomen, als maatregelen om een ramp te bestrijden, niet belemmerd mogen worden door landsgrenzen. Een goede zaak natuurlijk, want een ramp in het grensgebied kan zomaar effect hebben op een gebied dat net in het andere land ligt. Denk bijvoorbeeld aan grote branden, explosies, dat soort zaken. Ook hebben we de Rijn nog als gemeenschappelijke factor. Een ramp zal zich niet aan landsgrenzen houden. Bovendien is het ook volkomen logisch om elkaar als buren bijstand te verlenen.

Wat verandert er concreet?
In de praktijk leggen we nu vast wat al langer informeel bestaat. We kennen elkaar vanuit de regio's Nijmegen en Kleef al langer. We hebben al eerder samen geoefend en zullen dit in de toekomst blijven doen. Ook hebben we elkaar bij echte calamiteiten al bijstand verleend in het verleden. Maar we spreken nu ook af nog beter informatie uit te wisselen over mogelijke risicovolle zaken in het eigen gebied. Denk aan gevaarlijke stoffen en dat soort zaken.

Is deze overeenkomst nodig?
We hopen dat we nooit met een ramp te maken krijgen. En alle voorbereidingen en vooruitgang in kennis die we de afgelopen jaren echt gemaakt hebben, kunnen nooit voorkomen dat een ramp plaatsvindt. Er kan altijd iets gebeuren en op dat moment moeten we klaarstaan. Want dat mogen mensen wel van de overheid verwachten: dat deze zo goed mogelijk is voorbereid op het moment dat het mis gaat. Met het ondertekenen van deze overeenkomst zetten we daarvoor weer een verder stapje in de goede richting. En het is weer een mooi voorbeeld van samenwerken over de grens, waarvan ik groot voorstander ben." Dus ik ben tevreden over het feit dat we nu ook op het gebied van crisisbeheersing nog meer gaan samenwerken.

Meer berichten