"We zijn er als Nijmegen trots op dat we volgend jaar de Europese Groene Hoofdstad zijn. Nijmegen is er klaar voor!"
"We zijn er als Nijmegen trots op dat we volgend jaar de Europese Groene Hoofdstad zijn. Nijmegen is er klaar voor!"
In gesprek met de burgemeester

Nijmegen Green Capital 2018

  Column

Nijmegen is in 2018 Green Capital, de groene hoofdstad van Europa. Er zijn binnen het thema duurzaamheid verschillende onderwerpen die extra aandacht krijgen. Zo is december de maand van de sociale duurzaamheid. Burgemeester Bruls legt uit waarom hij dit een belangrijk thema vindt.

Wat is sociale duurzaamheid?
We zijn er als Nijmegen trots op dat we volgend jaar de Europese Groene Hoofdstad zijn. Al sinds dat bekend is zijn er veel mensen in Nijmegen bezig met de voorbereidingen. Daarnaast gebeurt er al heel veel. Zo zijn er zogeheten Green Challenges, groene uitdagingen dus, met elke maand een ander thema. Deze maand is dat thema sociale duurzaamheid. In mijn ogen betekent dat dat we ons breder richten op het thema duurzaamheid, namelijk ook op blijvende, dus duurzame, verbindingen tussen mensen, initiatieven waar mensen blijvend bij betrokken raken, verbinding tussen verschillende initiatieven, een samenhangend geheel.


Waarom is dat belangrijk?
Wij zijn Green Capital geworden omdat we in staat zijn gebleken aan de jury duidelijk te maken dat ons belangrijkste duurzame kapitaal de inwoners van Nijmegen zijn. Wij hebben aangetoond dat wij werken aan onze duurzame doelen met en dankzij de Nijmegenaren. Mooi voorbeeld was het feit dat Nijmegenaren zelf het initiatief namen om een duurzame estafette naar de finaleplaats te ondernemen. Een ander voorbeeld: grote bedrijven en organisaties, denk aan NXP en Radboud Universiteit en Hogeschool, ondersteunen onze kandidatuur en ideeën van harte. Dat soort initiatieven en betrokkenheid vanuit de stad moeten we koesteren en vasthouden. Met geld en uitvoering louter door het gemeentebestuur komen we er niet. Laat duurzaamheid een thema zijn, worden en blijven van ons allemaal. Het voeren van de titel Green Capital kan daaraan een boost geven. We hebben allemaal baat bij een meer duurzame samenleving. Ik hoop dan ook dat het Green Capital jaar ook een Social Green Capital gaat worden. En dat we dus eind 2018 kunnen constateren dat er veel verbindingen tussen mensen en initiatieven tot stand zijn gekomen.


Wat kunnen we verwachten?
Ik verwacht veel van komend jaar qua positionering van Nijmegen, maar ook van nog meer betrokkenheid van de Nijmegenaren bij dit thema dan nu al het geval is. In januari is de uitgebreide aftrap.

Meer berichten